Samarbeidspartnere for lag og foreninger

Kort fortalt

 • Vi har flere råd innen kultur, idrett og friluftsliv som er viktige samarbeidspartnere 
 • De fungerer som bindeleddet mellom kommunen, lag og foreninger 

Nordre Follo idrettsråd              

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Nordre Follo kommune. Rådet skal bidra til å fremme målene og verdiene til idretten og kommunen.

Nordre Follo Kulturråd 

Formålet til kulturrådet er å bidra til at kulturvirksomheter i Nordre Follo får best mulig rammebetingelser for å drive med kulturaktiviteter.

Nordre Follo musikkråd

Nordre Follo musikkråd jobber for kulturlivet i hele Nordre Follo kommune.  

Røde Kors    

Oppegård Røde Kors

Lokallaget driver med ungdomsarbeid, omsorgaktiviteter og beredskap- og redningsarbeid. Arbeidet baserer seg på frivillig engasjement.    

Ski Røde Kors

Lokallaget har et hjelpekorps, besøkstjeneste og et ungdomslag. De arrangerer også turer og aktiviteter for nyankomne og frivillige som vil bli kjent med andre.

Friluftsforum Nordre Follo

Friluftsforum Nordre Follo skal være et samarbeidsorgan. Det består av personer utpekt av friluftsorganisasjonene i Nordre Follo kommune.

Alle friluftsorganisasjonene, som arbeider i tråd med denne avtalen, kan bli medlem av Friluftsforumet.

Forumet skal arbeide for å

 • bevare naturgrunnlaget for et aktivt og bærekraftig friluftsliv
 • sikre allmennhetens rett til naturområder, sjø og vannmiljøer

Friluftsforumet skal i samarbeid med kommunen tilrettelegge for fysisk aktivitet, og bidra til å vise hvor stor verdi fysisk aktivitet med natur- og kulturopplevelser kan ha for folkehelsa. 

Organisasjoner som er representert i Friluftsforumet

 • Ski historielag
 • Oppegård historielag
 • Oppegård Jeger og Fiskeforening (JFF)
 • Nordre Follo turlag
 • Skiforeningen Sørmarka
 • Norsk Organisasjon For Terrengsykling (NOTS)
 • Kolbotn Sykkelklubb
 • Nordre Follo Orientering 
 • Svartskog Idrettsforening
 • Naturvernforbundet Nordre Follo