Besøkshjem

Kort fortalt

  • Et besøkshjem tar imot et barn eller en ungdom en helg eller to i måneden for å avlaste foreldrene. 
  • Besøkshjem må være stabile og binde seg for ett år.
  • Som besøkshjem hjelper du et barn eller en ungdom med å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv. 

Hva er besøkshjem?

Noen barn og ungdommer har utfordringer i samspill med sine foreldre, lite nettverk eller er i krevende livssituasjoner. Et besøkshjem er en helt vanlig familie som tilbyr barnet å komme på overnatting en helg eller mer i måneden. Her skal barnet oppleve gode, trygge voksenpersoner og rollemodeller. Dette skal bidra til trygghet, positive erfaringer og større nettverk.

Besøkshjem blir lønnet av barnevernstjenesten.

Hvem kan bli besøkshjem?

Vi trenger besøkshjem med ulike erfaringer og interesser og ønsker å komme i kontakt med deg som 

  • er gift, samboer eller enslig med eller uten egne barn.
  • har noe ekstra å tilby et barn eller en ungdom.
  • er glad i barn og ønsker å bruke tid på barn.
  • kan vise frem politi- og helseattest.

Alle besøkshjem har taushetsplikt

Du må signere på taushetsplikten. Den gjelder ikke overfor barnevernstjenesten.

Hvordan blir du besøkshjem?

Du kan søke om å bli besøkshjem ved å sende oss e-post eller brev.

Som besøkshjem får du en veileder hos barnevernstjenesten. Vi tilpasser veiledningen til deg og barnet eller ungdommen du skal være besøkshjem for.

Kan du søke om å få besøkshjem?

I utgangspunktet er det barnevernet som tildeler besøkshjem, i tillegg til andre tiltak.

Hvis du trenger avlastning og familiestøtte, kan du søke her:

Søk om avlastning

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten

Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Send e-post til Barnevernstjenesten

Ikke skriv personsensitiv informasjon i e-post.