Ettervern

Kort fortalt

  • Du kan få hjelp av barnevernstjenesten etter at du har fylt 18 år og frem til du fyller 23 år.
  • Ring 66 81 91 78 hvis du lurer på noe om ettervern.

Hvem kan få ettervern av barneverntjenesten?

Har du fått tiltak av barneverntjenesten før du ble 18 år, kan du  fortsette med disse etter at du har fylt 18 år. Siden du da er voksen, er det bare du som samtykker til tiltakene.

Foreldrene dine har ikke lenger partsrettigheter, samtykkerett og innsyn i dine dokumenter. Du kan fortsette med tiltakene frem til du fyller 23 år i samarbeid med barneverntjenesten. 

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år hvis dette er til ditt beste. Barnevernstjenesten vurderer dette. Noen ganger mener de at en annen tjeneste i kommunen er bedre for deg.  

For å få tiltak fra barnevernstjenesten, må du samtykke. Det betyr også at du må samarbeide. Et samarbeid er gjensidig. Selv om du er voksen, kan du ikke bestemme helt selv, men vi lytter til dine ønsker og behov.

Hvilke ettervernstilbud kan du få?

Vi vurderer sammen med deg hva du trenger. De vanligste ettervernstiltakene er

  • å fortsette å bo i fosterfamilien.
  • en voksen du kan snakke med og være sammen med etter behov.
  • hybel med oppfølging av voksne.

Du har rett til å klage

Du kan klage til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus hvis du mener at du

  • har rett til tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år.
  • ikke har fått de tiltakene du trenger.

Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Kontaktinformasjon 

Barnevernstjenesten

Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Send e-post til Barnevernstjenesten

Ikke skriv personsensitiv informasjon i e-post.