Foreldreveiledning

Kort fortalt

  • Ring til oss hvis du synes det er utfordrende å være foreldre for barnet ditt eller ungdommen din.
  • Telefon 66 81 91 78.

Hvem kan få foreldreveiledning?

Foreldre/foresatte får vanligvis tilbud om foreldreveiledning som konklusjon i en barnevernsundersøkelse.

Du kan også søke barnevernstjenesten om foreldreveiledning selv. Barnevernstjenesten må likevel gjennomføre en undersøkelse for å vurdere om foreldreveiledning er et riktig tilbud til deg. 

De vanligste grunnene til at barnevernstjenesten tilbyr foreldreveiledning er

  • utfordringer med å sette grenser for barnet eller ungdommen.
  • konflikter med barnets eller ungdommens andre foreldre.
  • utfordringer med å forstå barnets eller ungdommens behov og møte deres følelser.
  • usikkerhet i foreldrerollen.

Hvordan veileder vi foreldre?

Barnevernstjenesten har et eget team som jobber med å veilede foreldre. De ansatte har ulik kompetanse, men er utdannet familieterapeuter.

Du avtaler selv tidspunkt for veiledning med familieterapeuten. Veiledning foregår i hovedsak hjemme hos dere, men kan også skje på barnevernstjenestens kontor.

Det kan også være behov for å filme samspillet i familien etter avtale og samtykke. Familieterapeutene jobber også på kveldstid, men du må regne med å møte på dagtid av og til. 

Rett til å klage

Du kan klage til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus hvis du mener at barnevernstjenesten ikke gir deg de tiltakene du trenger.

Du kan enten ringe eller skrive til Statsforvalteren. Du kan også ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å utforme klagen.

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten

Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Send e-post til Barnevernstjenesten

Ikke skriv personsensitiv informasjon i e-post.