Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

Vi jobber helsefremmende og forebyggende med vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. 

Tilstandsrapport 

Fra 2021 er det lovpålagt å levere en tilstandsrapport til administrativ og politisk ledelse hvert år. Målet er å gi kommunestyret bedre innsikt i barneverntjenesten i kommunen.