Bli en støttekontakt

Kort fortalt

  • Støttekontakter hjelper barn og ungdom med å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.
  • Du skal være sammen med barnet eller ungdommen noen timer per uke og får timebetalt av kommunen.
  • Støttekontakten må binde seg for minst ett år.
  • Ring oss på telefon 66 81 91 78 hvis du har spørsmål.

Hva er en støttekontakt?

Noen barn og ungdommer trenger hjelp for å komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten bidrar til  mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se frem til og gode minner. 

I barnevernet er det barn og ungdommer med vanskelige familieforhold og lite sosialt nettverk. Det kan også være enslige mindreårige flyktninger, som trenger gode og trygge unge voksenpersoner og rollemodeller. De kan bidra til trygghet og positive erfaringer.

Støttekontakter får timebetalt av kommunen.

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger støttekontakter med ulike erfaringer og interesser og ønsker kontakt med personer som 

  • er pålitelige og liker å jobbe med mennesker.
  • er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år.
  • kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder). 

Alle støttekontakter har taushetsplikt

Du må signere på taushetsplikten. Den gjelder ikke overfor barnevernstjenesten.

Hvordan kan du bli støttekontakt?

Du kan søke om å bli støttekontakt ved å sende oss e-post eller brev.

Støttekontakter får en veileder hos barneverntjenesten. Vi tilpasser veiledningen til deg og barnet eller ungdommen du skal være støttekontakt for.

Trenger du eller barnet ditt en støttekontakt?

Hvis du eller barnet ditt har behov for en støttekontakt, kan dere søke om det her.

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten

Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 66 81 91 78

Send e-post til Barnevernstjenesten

Ikke skriv personsensitiv informasjon i e-post.