Dagsenter for eldre

Kort fortalt

  • Dagaktivitetssentrene gir tilbud til eldre som bor hjemme.
  • Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider.

Hva er dagsenter for eldre?

Dagsenter er et tilbud til innbyggere i kommunen som bor hjemme, men som av ulike årsaker trenger støtte til å mestre hverdagen.

Ett av kriteriene er at du ikke kan komme deg ut på egen hånd. Fokuset på dagsentrene er aktivisering, sosial stimulering og rehabilitering der det er aktuelt. Måltider er også en viktig del av tilbudet. 

Nordre Follo kommune har over 100 plasser på dagsenter fordelt på sykehjemmene Greverud, Høyås og Solborg. I tillegg har vi plasser på Kolbotn omsorgsbolig og Rådhussvingen 3.  

Hvem kan få opphold?

Innbyggere innvilges dagsenterplass der dette bidrar til at de kan bo trygt hjemme lenger. Tjenesten tildeles også i de tilfellene der oppholdet bidrar til en avlastning for nære omsorgspersoner.

Tjenesten krever vedtak fra kommunen og evalueres. 

Hvis du ikke bruker dagtilbudet i en periode på over fire uker, avsluttes vedtaket og du må søke på nytt. Dette gjelder ikke hvis du er innlagt på sykehus eller har korttidsopphold på sykehjem.

Hvor mye koster det?

I 2024 er egenandelen per dag på 110 kroner. Dette dekker transport og måltider.

Fravær må meldes minst 14 dager i forveien for at du skal unngå å bli fakturert for tjenesten. 

Aktiviteter ut av huset, som middagstur eller andre dagsturer kan kreve egenbetaling utover satsen per dag. Slike aktiviteter er frivillige å delta på. 

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178

Telefonnumre til dagsentrene

Greverud
Telefon 48 99 76 91

Høyås
Stor gruppe 92 03 24 03
Liten gruppe: 46 61 33 56

Kolbotn
Telefon 406 45 543

Rådhussvingen
Formiddagsgruppe 47 86 97 09/47 64 00 37
Ettermiddagsgruppe 95 73 64 31/95 95 18 13

Solborg
Gruppe 1: 90 27 14 21
Gruppe 2: 90 40 77 59
Gruppe 3: 45 73 80 58