Ergoterapi poliklinikk

Kort fortalt

  • Har du behov for hjelp av en ergoterapeut, men ikke behov for hjemmebesøk?
  • Ergoterapitjenesten i Nordre Follo kommune etablerer nytt tilbud om poliklinisk time fra 1. mai 2022.

Hvem kan få time?

Alle som:

  • har behov for ergoterapi
  • bor i Nordre Follo kommune og er over 18 år
  • ikke har behov for vurdering i eller av hjemmet sitt

Hva kan vi tilby?

  • Generelle råd og veiledning knyttet til aktivitet og deltakelse
  • Vurdering av hjelpemiddelbehov
  • Søknad/bytte/tilpasning av hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral
  • Eventuell oppfølging etter poliklinikk skjer ved telefonkontakt

Hvordan få time?

Du må selv kontakte ergoterapitjenesten på telefon 479 07 715 mandag – torsdag kl. 8.30 – 10.30 eller e-post ergoterapi@nordrefollo.kommune.no for bestilling av time.
Ergoterapeut er til stede på kommunens hjelpemiddellager hver 3. uke på tirsdager (Greverud) og onsdager (Ski) mellom kl. 11.00 - 15.00.
Timen vil ha en varighet på inntil 30 minutter.

Hvor er poliklinikken?

Hjelpemiddellager avdeling Greverud: Harriet Backers vei 30 (inngang på baksiden av Greverud sykehjem)

Hjelpemiddellager avdeling Ski: Teglveien 18 (vegg i vegg med Ski brannstasjon – Follo brannvesen)

Pris og transport

Tjenesten er gratis.
Du må selv komme deg til timen. Reisen dekkes ikke gjennom Pasientreiser.