Fysioterapi for voksne

Kort fortalt

 • Den kommunale fysioterapitjenesten tilbyr behandling i hjemmet for de som ikke er i stand til å komme seg til en fysioterapeut på et institutt.
 • De som er i stand til å komme seg til en fysioterapeut på et institutt, skal selv ta kontakt med en av fysioterapeutene som kommunen har avtale med.  
 • Alle som har behov for fysioterapi kan søke om å delta i kommunens treningsgrupper.

Fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapeuter med kommunal avtale jobber på institutt. Har du behov for fysioterapi må du selv ta direkte kontakt. Du trenger ikke henvisning fra lege. Pasientreiser kan rekvireres ved behov.

Fysioterapeutene tilbyr generell fysioterapi, psykosomatisk fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, rideterapi og fysikalsk lymfeødembehandling.

Her finner du oversikt over de ulike instituttene og hvilken kompetanse de ulike fysioterapeutene har: 

Fysioterapeuter med kommunal avtale

Kommunal fysioterapeut

Innbyggere over 18 år med skade eller sykdom som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen, kan søke om behandling.

Tjenestetilbudet er rettet mot deg som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte tilbudet på de fysikalske instituttene.

Våre oppgaver 

 • vurdere og kartlegge fysisk funksjon i hjemmet eller institusjon, spesielt knyttet til dagliglivets aktiviteter
 • sørge for opptrening og behandling i hjemmet, i gruppe eller institusjon i en avgrenset periode
 • gi råd og veiledning om hva du kan gjøre for å opprettholde og bedre fysisk funksjon
 • sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak og gi tverrfaglige vurderinger/kartlegginger. Vi samarbeider med andre yrkesgrupper som for eksempel ergoterapeut, seniorkontakt, kreftkoordinator med flere.
 • vurdere behov for og eventuelt søke på ganghjelpemidler.
 • holde treningsgrupper

Treningsgrupper

Alle som har behov for fysioterapi kan søke om å delta på kommunens treningsgrupper. Tilbudet gjelder deg som bor eller oppholder deg midlertidig i kommunen.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å være med på våre grupper. Se informasjon om treningsgruppene nedenfor. 

Styrke og balanse

Er for deg som er litt ustø og eventuelt bruker et ganghjelpemiddel. Kanskje er du redd for å falle eller har falt en eller flere ganger. Gruppen ledes av en fysioterapeut og går en gang i uken.

Sted: Vi har grupper på Finstadtunet sykehjem, Rådhussvingen 3, Greverud sykehjem og Høyås sykehjem.

Pris: Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takstplakat frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Ønsker du å være med, kan du sende inn en søknad eller ta kontakt på telefon 94 80 23 68. 

Søk treningsgruppe

Fallforebyggende

Et kurs for deg som er ustø og eventuelt bruker et ganghjelpemiddel, og som ønsker deg styrke og balansetrening. Treningen er to ganger i uken over en periode på tre måneder.

Sted: Finstadtunet sykehjem

Tid: Mandager 10:00-11.00 og torsdager 10:00-11:00

Pris: Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Ønsker du å være med, kan du sende inn en søknad eller ta kontakt på telefon 94 80 23 68. 

Søk treningsgruppe

Parkinsongruppe

Treningsgruppe for deg med Parkinson eller parkinsonisme. For å delta må du kunne gå, med eller uten ganghjelpemiddel, og du må kunne ta imot instruksjon i en gruppe.

Sted: Treningssalen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Valhallaveien 74

Tid: Tirsdager kl 13.30 – 14.30

Pris: Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Ønsker du å være med, kan du sende inn en søknad eller ta kontakt på telefon 94 80 23 68. 

Søk treningsgruppe

Lungegruppe

Trening for deg med lungesykdom.

Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62 A

Tid: Mandager kl 14.00–15.00 og torsdager kl 12.45–13.45

Pris: Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Ta kontakt på telefon 66 81 98 62 / 93 43 93 60.

Sterk og stødig

Er du litt ustø? Går du mindre ute enn før? Kjenner du at beina ikke er så sterke lenger? Kanskje «Sterk og stødig – treningsgrupper for seniorer» er noe for deg?

Vi står og går når vi trener. Du må kunne gå innendørs uten støtte, men underveis i treningen kan du sette deg eller støtte deg på en stolrygg.

Du trenger ingen henvisning for å trene med oss, men snakk med legen din om treningen hvis du har sykdommer du må ta hensyn til.

Sted: Vi har grupper på Kolben, Tårnåsen aktivitetssenter, Greverud sykehjem og Finstadtunet sykehjem.

Pris: 415 kroner per semester.

Ta kontakt på telefon 92 24 23 39 hvis du er interessert.

Kreftrehabilitering

Et tilbud for deg som har eller har hatt kreft. Det er undervisning over seks uker, og trening to ganger i uken i ti uker.

Vi går gjennom et tema på hver samling:  

 • fysisk aktivitet
 • ernæring
 • bivirkninger og senskader
 • nære relasjoner - nærhet og samliv
 • mestring
 • veien videre

I tillegg har vi en treningsøkt med ulikt treningsfokus hver gang.

Pris: Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Ønsker du å være med, kan du sende inn en søknad eller ta kontakt på telefon 94 80 23 68. 

Søk kreftrehabilitering

Trening i varmtvannsbasseng

Egentrening i basseng

Det er mulighet for egentrening i basseng på Finstadtunet. For spørsmål og påmelding, kan du ta kontakt med Kari Engvik på telefon 92 24 14 57.

Det er hengt opp forslag til øvelser i vann i bassengområdet. Disse øvelsene er anbefalt for de fleste.

Hvis det er spesielle forhold å ta hensyn til, kan du søke om én veiledningstime ved å fylle ut søknadsskjemaet eller ta kontakt med 948 02 368.

Søk veiledningstime

Sted: Finstadtunet

Pris for veiledning: Egenbetaling for fysioterapi følger gjeldende takster frem til egenandelsgrensen for frikort er nådd.

Gruppetrening i basseng

Sted: Høyås

Det er egne grupper for ryggpasienter, revmatikere, gravide med bekkenleddssmerter, hofte-/knepasienter og egentreningsgruppe.

Påmelding til Mariann Evenhus Nunez, send sms til telefon 92 66 88 94.

Tips for å forebygge fall

Du kan gjøre tiltak selv for å forebygge fall. Det viktigste er å være i fysisk aktivitet daglig, styrke- og balansetrening flere ganger i uken, samt enkel tilrettelegging i egen bolig.

Fysisk aktivitet

Tilrettelegging i egen bolig

Det er flere situasjoner som kan føre til økt risiko for å falle. For eksempel når du reiser deg fra svingstol eller en lav og myk stol eller sofa. Eller at det er trangt mellom bord og sofa slik at du må gå sidelengs.

 • Fjerne løse tepper
 • Sørg for at det er god plass å bevege deg på
 • Rydd bort gjenstander du kan snuble i.
 • Ha god belysning. Det er spesielt viktig fra seng til toalett.
 • Ha gode støttepunkter ved høye terskler/nivåforskjeller, for eksempel støttehåndtak på dørkarm. Du kan kjøpe støttehåndtak i vanlig butikk. 
 • Bruk sko med hælkappe som sitter godt på bena og som ikke er glatte.
 • Bruk brodder utendørs hvis det er glatt.
 • Sørg for at det er trygt å flytte seg fra den faste sitteplassen din. Sitteplassen bør ha en god høyde, være stabil og ha mulighet for støtte. 
 • Myk og lav seng kan forhøyes med forhøyningsklosser som kan kjøpes i vanlig butikk. Eventuelt bytte seng som er litt høyere og mer stabil å komme seg ut og inn fra.
 • Dusjkabinett kan være uhensiktsmessig. Det anbefales ofte å fjerne dusjkabinett da det er vanskelig å tilrettelegge med hjelpemidler.
 • Inngangsparti bør ha god belysning, støttepunkter og ikke være glatt om vinteren.

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling, kan få hjelp av fysioterapeut.

Fysioterapi for barn og unge 

Hva koster det?

Det er egenandel for fysioterapitjenesten frem til du har oppnådd egenandelstak på kr 2921. Du vil automatisk få frikortet innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket. Du må selv informere behandlende fysioterapeut om at du har fått frikort.

Fysioterapi koster det samme på institutt som hos kommunens fysioterapeuter.

Slik søker du om kommunal fysioterapi

De som er i stand til å komme seg til en fysioterapeut på et institutt, skal selv ta kontakt med en av fysioterapeutene som kommunen har avtale med. 

Fysioterapeuter med avtale

Du kan søke om kommunal fysioterapi hvis du har behov for behandling hos fysioterapeut, men ikke er i stand til å reise til en fysioterapeut på et institutt. Søk kommunal fysioterapitjeneste

Vi tar også imot muntlige henvisninger på telefon.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger blir prioritert etter en fastsatt prioriteringsnøkkel. Du blir vurdert av en fysioterapeut som kommer til deg, og du får tilbud ut fra en vurdering av behov og forventet effekt av tiltaket.

Det er egenandel for behandling hos kommunal fysioterapeut.

Kontakt oss

Kommunal fysioterapitjeneste

Ring oss på telefon 94 80 23 68

Telefontid mandag–fredag kl. 8.30–10.30

Postadresse
Nordre Follo kommune
Fysioterapi
Postboks 3010
1402 Ski