Helsetjeneste for flyktninger

Helsetjenesten tilbyr tjenester som hjemmebesøk, individuelle samtaler, foreldreveiledningsgruppe, hjelp til å kontakte lege eller sykehus, undervisning, vaksinasjon m.m. Helsetjenesten samarbeider tett med ulike faggrupper i kommunen.

Kontortid hverdager: kl. 08.00 - 15.30

Telefon: 66 81 55 29 og 66 81 55 38