Vaksiner og tuberkulose

Kort fortalt

  • Barnevaksinasjonsprogrammet - når får barn tilbud om vaksiner?  
  • Voksne anbefales å ta oppfriskningsdose av enkelte vaksiner.
  • Personer som kommer fra land med mye tuberkulose må la seg undersøke.
  • Ta kontakt med fastlegen din for spørsmål om influensavaksine.

Barnevaksinasjonsprogrammet

6 uker: Rotavirus (dråper).

3 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom, Rotavirus (dråper).

5 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom.

12 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, hepatitt-B og Hib-infeksjon (DTP-IPV-HBV-Hib). Pneumokokksykdom.

15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

7-8 år (2. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV).

11-12 år (6. trinn): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

12-13 år (7. trinn): Humant papillomavirus (HPV).

15-16 år (10. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV).

Du kan sjekke hvilke vaksiner barna har tatt og når på Helsenorge

Oppfriskningsvaksiner for voksne

Se anbefalte vaksiner og hvilke vaksiner du kan ta samtidig (FHI).

Tuberkulosekontroll

Timebestilling

Besøksadresse: Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon) 

Personer som kommer fra land der det er mye tuberkulose, regnes som smitteutsatt. Norsk lov sier at alle som kan ha vært smittet av tuberkulose har plikt til å la seg undersøke.

Personer som trenger behandling mot tuberkulose, får rett til opphold i Norge mens de blir behandlet. Behandlingen er gratis.

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en alvorlig, men lite smittsom sykdom. Sykdommen kan behandles effektivt. Det kan gå mange år fra man blir smittet til man blir syk. De færreste utvikler sykdom.

Vanlige symptomer på tuberkulose er nyoppstått hoste som har vart i over tre uker og smerter i brystet. Andre symptomer er nattesvette, redusert allmenntilstand, tretthet, dårlig matlyst og vekttap. Har du noen av disse symptomene, må du oppsøke fastlege eller legevakt.

Tuberkulose, tuberkulosekontroll og behandling (FHI) 

Apekopper 

Nordre Follo har inngått avtale med Oslo kommune om vaksinering mot apekopper.

Vaksinen gis til menn eller transpersoner som har sex med menn og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia de siste 24 måneder. 

Vaksinering vil foregå ved Nydalen vaksinesenter. Ta kontakt for å gjøre en avtale per telefon.

Mer informasjon om apekopper og vaksinetilbudet finner du på Oslo kommunes nettside 

Reisevaksiner 

Kommunen tilbyr ikke vaksiner for utenlandsreiser. Du må ta kontakt med fastlegen din, et privat vaksinesenter eller apotek. Se for eksempel Follo vaksinesenter. 

Information about tuberculosis screening

You have to book an appointment for the tuberculosis-screening.

Booking can be done at telephone 66 81 92 66.
Appointments will be at Kolbotnveien 23 (Kolbotn health care center).

Tuberculosis screening is free in Norway. Remember to take your passport with you to your appointment! People who come from countries with a high prevalence of tuberculosis are considered susceptible.

Norwegian law requires anyone who may be infected with tuberculosis to be examined. (People who need treatment for tuberculosis have the right to stay in Norway for the duration of the treatment. The treatment is free.)  

Symptoms

Tuberculosis is a serious but only somewhat contagious disease that is treatable. There can be many years between the time a person is exposed to tuberculosis and when they become ill. 

Only very few develop the disease. Common symptoms include a cough that has lasted for more than three weeks and pain in the chest.

Other symptoms are

  • night sweats
  • generally feeling unwell
  • fatigue
  • loss of appetite 
  • weight loss

If you are experiencing these symptoms, seek professional health care immediately. 

Tuberculosis (NIPH)