Ergoterapi for barn og unge

Kort fortalt

  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time. 

Hva er ergoterapi?

Barn og unge utvikler seg gjennom lek og aktivitet, i samspill med fysiske og sosiale omgivelser. Mange barn og unge blir hindret fra å delta i lek, skole og nærmiljø og opplever utenforskap fordi de ikke mestrer krav og forventninger. 

Ergoterapeuter er opptatt av forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering av barn og unge med ulike utfordringer. Vi har kompetanse til å se person, aktiviteter og omgivelsene i sammenheng og sette i gang tiltak som fremmer forutsetninger for aktivitet og deltakelse.  

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegge og vurdere behov for fysisk tilrettelegging
  • Hjemmebesøk
  • Individuell tilrettelegging på skoler og barnehager
  • Veilede samarbeidspartnere og foresatte
  • Vurdere og følge opp tekniske hjelpemidler
  • Individuell oppfølging av daglige aktiviteter

Slik søker du

Foreldre kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Ergoterapeutene i kommunen har for tiden stor pågang. Du må derfor regne med noe ventetid.   

Henvisning til ergoterapi for barn og unge

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder

Telefon: 95 16 40 58