Ergoterapi for barn og unge

Kort fortalt

  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time. 

Hva er ergoterapi?

Barn og unge utvikler seg gjennom lek og aktivitet, i samspill med fysiske og sosiale omgivelser. Mange barn og unge blir hindret fra å delta i lek, skole og nærmiljø og opplever utenforskap fordi de ikke mestrer krav og forventninger. 

Ergoterapeuter er opptatt av forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering av barn og unge med ulike utfordringer. Vi har kompetanse til å se person, aktiviteter og omgivelsene i sammenheng og sette i gang tiltak som fremmer forutsetninger for aktivitet og deltakelse.  

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegge og vurdere behov for fysisk tilrettelegging
  • Hjemmebesøk
  • Individuell tilrettelegging på skoler og barnehager
  • Veilede samarbeidspartnere og foresatte
  • Vurdere og følge opp tekniske hjelpemidler
  • Individuell oppfølging av daglige aktiviteter

Slik søker du

Foreldre kan søke selv, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. 

Søk om ergoterapi til barn/unge

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring

Ruth Kjersti Nordhus, avdelingsleder
Telefon: 95 16 40 58