Foreldreveiledning

Kort fortalt

 • Vi tilbyr ulike typer foreldreveiledning, både i gruppe og individuelt.
 • Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning.
 • Du finner oss i Kolbotnveien 22. Ta kontakt for en samtale så kan vi finne riktig tilbud til dere.
 • Ta kontakt med Hjelper’n på e-post eller telefon for påmelding. Se kontaktinfo nederst på siden.

COS - circle of security

COS skal gi foreldre verktøy til å forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer. Kurset er for foreldre med barn 0-5 år, men kan også tilbys til foreldre med eldre barn.

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs høsten 2024

Mer informasjon kommer.

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST) ser på hvordan foreldre kan hjelpe barn å håndtere ulike følelser.

Vi jobber med ulike foreldreferdigheter, som det å forstå og leve seg inn i barnas og foreldrenes egne følelser (validering). Andre temaer er reparasjon og grensesetting.

Kurset er for foreldre med barn 6-12 år, men kan benyttes for alle aldersgrupper. På kurset jobber vi med å hjelpe barn til ikke å unngå følelser og fremme et godt familieklima.

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs høsten 2024

Mer informasjon kommer.

Tuning into kids

Her er vi opptatt av å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trener på å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og på denne måten støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs høsten 2024

Mer informasjon kommer.

Tuning into teens

Tema for gruppen er hvordan foreldre kan møte holdninger og følelser hos sine ungdommer. Samtalene kan ofte være vanskelige, og foreldre kan føle seg avvist i sitt forsøk på å forstå eller hjelpe.

Likevel ser vi at unge utvikler høyere emosjonell intelligens når foreldrene prøver å hjelpe tenåringene sine til å lære om følelser. På den måten vil de håndtere ungdomsårene bedre.

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs våren 2024

Oppstart av seks ukers kurs torsdag 11. april, kl 14.30-16.30 Kolbotnveien 22.

Tuning into toddlers

Kurset har som mål å styrke det emosjonelle båndet mellom barnet og foreldre/omsorgsgivere.

Dere lærer om barnets emosjonelle og sosiale utvikling, og hvordan dere kan hjelpe barnet å utvikle emosjonell kompetanse.

Gjennom demonstrasjoner og øvelser vil dere få trene på å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse.

Målgruppen for kurset er foreldre med barn i alderen 2-5 år. Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs våren 2024

Nytt kurs starter i Kolbotnveien 22 tirsdag 16. april, kl 14.00-16.00 og går over åtte uker. 

Parenthood rus

Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer i Nordre Follo. Her kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.

Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. Gruppeledere og fagpersoner deltar for å gi faglig påfyll og støtte.

Hva skjer i gruppen? 

 • Gruppen har seks til åtte foreldre til unge med ulike rusutfordringer. De møtes en kveld i uka. Til sammen møtes gruppen åtte ganger. 
 • Gruppen velger selv aktuelle temaer fra en liste. Temaene er basert på samtaler med foreldre til unge med rusutfordringer. 
 • Vi inviterer erfarne fagpersoner til dialog, støtte, faglig påfyll og erfaringsdeling.
 • En viktig regel er at informasjon som deles i gruppen ikke skal deles med andre.

Temaer gruppen kan velge

Ta vare på meg!
Handler alt om rusen, eller er det også plass til meg et sted? 

Berg og dalbane – følelser i bevegelse 
Å være forelder til en ungdom som ruser seg medfører mange og sterke følelser

I kampens hete
Å stå i stormen når situasjonen eskalerer.

I møte med systemet  
Hva trenger vi fra systemet og hvor finner vi det?

Kunnskap, rus og rusmidler
Hvordan forstår vi rusadferd, rusens funksjon og hva vet vi om rusmidler?

Vi tenker og snakker om
Konkrete situasjoner som kan oppstå og måter å møte de på. 

Det lokale ungdomsmiljøet 
Hva vet vi om ungdomsmiljøet der vi bor?

Familien i krise
Vi er flere som har det vondt, hva trenger vi som familie? 

Åpen kveld
Vi snakker og deler tanker om det som opptar oss nå. 

Nei - med kjærlighet 
Å sette grenser kan være vanskelig, hvilke erfaringer har vi? 

Kurstilbud høsten 2024

Mer informasjon kommer.

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om dette, eller ønsker du å være med i gruppen?

Ta kontakt med gruppelederne:

Kirsti Vinje, telefon 41 27 97 26, e-post kirsti.vinje@nordrefollo.kommune.no
eller
Malin Horgmo, telefon 41 37 43 71, e-post: malin.horgmo@nordrefollo.kommune.no.

TIBIR og PMTO - foreldreveiledning

TIBIR - Tidlig innsats for barn

TIBIR-foreldrerådgivningskurs, eller individuell veiledning skal styrke samspillet i familien og hindre negativ utvikling så tidlig som mulig.

Vi tar utgangpunkt i dagligdagse situasjoner i familien, demonstrerer og tester ulike måter å møte barna på.

Foreldrene trener på å tenke «Hva trenger barnet mitt av meg nå?». TIBIR gir deg verktøy som fremmer trivsel og samarbeid i familien.

PMTO - Parent Management Training Oregon

PMTO-foreldrekurs, eller individuell veiledning er for foreldre med barn i alderen 3 - 12 år, der foreldre og barn har kommet inn i fastlåste og negative samhandlingsmønstre som har vart over tid.

Vi tar utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien, demonstrerer og tester ulike måter å møte barna på. Foreldrene trener på å tenke «Hva trenger barnet mitt av meg nå?».

PMTO-veiledning gir deg verktøy som fremmer trivsel og samarbeid i familien.

Vi har også et veiledningstilbud til ansatte i barnehager og skole/SFO, som jobber med barn der foreldrene får/har fått TIBIR foreldrerådgivning eller PMTO-veiledning.

Individuelle tilbud

Alle tilbudene er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Du kan også ta kontakt med oss direkte på telefon eller e-post hvis du ønsker en uforpliktende samtale. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Oppstart åtte ukers kurs 11. september kl. 14.00-16.30, Kolbotnvn 22, Kolbotn.

Søk om tiltak

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er: 
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Kontakt en PMTO-terapeut

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale. 

Rikke Woxen

PMTO-terapeut og TIBIR-koordinator

Telefon: 90 65 79 31

Ingfrid Samset Lorentsen

PMTO-terapeut

Telefon: 92 29 18 81

Heidi Skjong Aarø

PMTO-terapeut

Telefon: 90 72 24 71

SIBS - Søsken som pårørende

SIBS er et forebyggende gruppetiltak rettet mot søsken til barn med:

 • kronisk sykdom
 • fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser
 • nevroutviklingsforstyrrelser
 • psykiske tilstander

Målgruppen er søsken som pårørende i alderen 8-16 år og deres foreldre. Gruppene deles inn etter alder på barna. Vi ønsker at samme forelder deltar på alle samlingene sammen med barnet.

Forskning viser at søsken som pårørende har noe større risiko for å utvikle psykiske helseplager. 

SIBS har som mål å forebygge slike utfordringer ved å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og barn.

På kurset vil søsken få møte og dele erfaringer med barn som har liknende opplevelser som dem selv. Foreldrene vil lære og øve på sentrale verktøy de kan bruke i kommunikasjon med barna sine.  

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon, eller vil melde deg på kurs.

Nærmere beskrivelse av kurset på sibs.no 

Kurstilbudene i kommunen er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak.

Kurs våren 2024

Kursene holdes i Parkaksen 8 i Ski og går over tre kvelder.

 • Kurs 1: Tirsdag 30.01, 06.02 og 13.02 kl. 16-18 (barn 6-8 år)
 • Kurs 2: Mandag 15.04, 22.04 og 29.04 kl. 16-18 (ungdom 14-16 år)

Meld barnet ditt på ved å

Kontaktperson: Liv Mari Skjeldal
Telefon 45 73 59 82

Kontaktinformasjon

Kontakt Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97 (mandag–fredag, kl. 12.00–13.30) 

Send e-post til Hjelper'n

Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post. Send oss mobilnummer så tar vi kontakt.

Er du en samarbeidspartner, kan du bruke dette skjemaet for å komme i kontakt med oss. 

Kontaktskjema