Home-Start

Kort fortalt

  • Som frivillig i Home-Start, hjelper og støtter du en småbarnsfamilie i hverdagen deres
  • Da blir du en familiekontakt som hjelper familien med det de trenger av støtte, vennskap og praktisk hjelp
  • For å melde deg som frivillig, ta kontakt med koordinator for Home-Start Familiekontakten

wFrivillig senior som familiekontakt i Home-Start

Hva er Home-Start Familiekontakten (HSF)?

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig familiestøtteprogram for familier som av ulike grunner kan trenge hjelp og støtte i hverdagen. Tilbudet retter seg mot småbarnsfamilier, hvor minst ett barn er under skolealder. Familien får ukentlig besøk av en familiekontakt.

Hva er en familiekontakt?

En familiekontakt er et medmenneske som ukentlig besøker en familie, 2 – 4 timer per uke i 6 måneder. Familiekontakten melder seg som frivillig, og knyttes opp mot en familie ut fra deres behov og interesse.

Familiekontakten hjelper familien med det de trenger av støtte, vennskap og praktisk hjelp.

Hvem kan bli familiekontakt?

Du kan bli familiekontakt hvis du:   

  • ønsker å gi en hjelpende hånd
  • har erfaring med barn og familier
  • har tid har tid og lyst til å besøke en småbarnsfamilie
  • er ansvarsfull og et lyttende medmenneske  

Alle som ønsker å bli familiekontakt deltar på et forberedelseskurs som går over 6 kurskvelder (20 timer).  

Hva får jeg for dette?

Å være familiekontakt er basert på frivillighet. Du vil få god oppfølging og veiledning av koordinator og mulighet til sosiale treff med andre familiekontakter.

Oppsummert kan en si at som familiekontakt får mer i hjertet enn i lomma!

Frivillig som familiekontakt i Home-Start

Forberedelseskurs

Forberedelseskurs for frivillige starter onsdag 17.01.24 og går seks onsdager fremover, med unntak av uke 8.

Siste kurskveld blir 28.02.24. Kurset holdes fra kl. 17-20 i Kolbotnveien 23.  

For påmelding, kontakt en av koordinatorene eller gå inn på nettsiden til Home-Start Norge.

Når starter besøkene?

Målet er å starte opp med besøk av familiekontaktene i mars/april 2024.  

Kontaktinformasjon

Koordinator for Home-Start Familiekontakten:

Marit Strander
Telefon: 48 86 95 64
Email: Marit.Strander@nordrefollo.kommune.no

Hege Therese Gøransson Pedersen
Telefon: 94 00 63 62
Email: Hege.Therese.Pedersen@nordrefollo.kommune.no

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Besøk gjerne vår Facebook-side også