Jordmor

Kort fortalt

 • Tilbud til alle gravide kvinner i Nordre Follo kommune.
 • Oppfølgning etter retningslinjer i svangerskapsomsorgen.
 • Forberedelse til fødsel, amming, foreldrerollen og psykisk helse i svangerskapet.

Når kan du bestille time?

Vi tilbyr alle som bor i kommunen oppfølging når de er gravide. Første time avtales ut fra ditt behov. 

Faste konsultasjoner

Oversikt over faste konsultasjoner vi tilbyr på vår helsestasjon:

 • Konsultasjon i uke 6-12
 • Konsultasjon i uke 24
 • Konsultasjon i uke 28
 • Konsultasjon i uke 32
 • Konsultasjon i uke 36
 • Konsultasjon i uke 38
 • Konsultasjon i uke 40
 • Etterkontroller med prevensjonsveiledning
 • Celleprøve
 • Sette inn spiral
 • Eventuelle individuelle tilpasninger  

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jordmortjenesten i Nordre Follo kommune tilbyr

 • svangerskapsoppfølging etter nasjonale retningslinjer.
 • hjelp til å søke om fødeplass.
 • informasjon og veiledning om livsstil og kosthold i svangerskapet.
 • oppfølging ved fødselsangst.
 • samtale omkring psykisk helse og foreldrerollen.
 • fødselsforberedende kurs i gruppe, eller individuell fødselsforberedende samtale.
 • ammekurs for gravide.
 • hjemmebesøk kort tid etter fødsel.
 • samtaler etter fødsel ved behov.
 • etterkontroll og hjelp med prevensjon.
 • henvisning til NIPT (Non Invasiv Prenatal Test), og tidlig ultralyd.
 • svangerskapsblodprøver.
 • henvisning til glukosebelastning.

Jordmødrene i kommunen samarbeider med fastleger og fødeavdelinger, og henviser ved behov direkte til sykehuset der du har fødeplass. De samarbeider også tett med andre yrkesgrupper på helsestasjonen, blant annet helsesykepleierne.

Svangerskapsoppfølging hos kommunejordmor er gratis.

Mer informasjon

Nyttig informasjon for gravide og småbarnsforeldre

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale time hos jordmor.

Helsestasjoner i Nordre Follo kommune