Kvalitet og satsingsområder

Kort fortalt

  • Vi jobber helsefremmende og forebyggende med vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. 
  • Gjennom råd og veiledning skal vi fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljøer.
  • Arbeidet skal også forebygge sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge

Trygg og god oppvekst

Oppvekst og læring jobber helsefremmende og forebyggende. Virksomheten tilbyr tjenester til gravide, barn, ungdommer og deres familier. Vi legger vekt på tidlig innsats, koordinerte tjenester og godt samarbeid. Sammen skaper vi gode barnehager, en god skole og en trygg og god oppvekst.

Les intervjuer med ansatte og brukere av tjenestene.