Synspedagog for barn og unge

Kort fortalt

Synspedagoger jobber med barn og unge med synstap og synsvansker.

Hva er synspedagogikk?

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til barn, unge og voksne med synstap og synsvansker.

Hva tilbyr vi?

  • Forebygging og tilrettelegging for syn på alle arenaer
  • Bidra i forhold til universell utforming
  • Bidra i forhold til visuell utforming av lærestoff og informasjon
  • Rådgivning
  • Opplæring i kompenserende ferdigheter
  • Trening i bruk av synet
  • Innsats i forbindelse med habilitering og rehabilitering
  • Veiledning og opplæring i forhold til dagligdagse ferdigheter

Slik søker du

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser. Henvisningen sendes i samråd med foresatte. 

Henvisningsskjema til synspedagog

Kontaktinformasjon

Kontakt Forebygging og tiltak, avdeling Aktivitet og mestring:

Bente Hermansen, synspedagog

Telefon: 41 36 17 90