Praktisk bistand, rengjøring (hjemmehjelp)

Kort fortalt

 • Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan vaske hjemmet ditt selv, kan du søke om praktisk bistand, rengjøring.
 • Tjenesten kan hjelpe deg med vask av overflater i rom som du bruker daglig, vaske klær og skifte på sengen. 
 • Du kan velge mellom tre leverandører. Det er mulig å bytte leverandør i vedtaksperioden.

Hva er praktisk bistand, rengjøring?

Praktisk bistand, rengjøring kan hjelpe deg med

 • vask av overflater i rom som er i daglig bruk
 • vask av overflater på bad og kjøkken
 • støvsuging
 • gulvvask 
 • vinduspuss (inntil to ganger i året).

Du kan også få hjelp til klesvask og til å skifte på sengen hvis du har behov for det.

Tjenesten er behovsbasert. Det vil si at du må ha et helsemessig behov for å få hjelp. Hvis det bor flere voksne i samme husstand, må alle ha behov for tjenesten for å få den innvilget.

Tjenesten blir vurdert individuelt ut fra den enkeltes behov. Målet er at tjenesten skal støtte innbyggere til å ha et aktivt liv og klare seg mest mulig selv.  

Utstyr

Du må selv sørge for utstyr som såpe, kluter og støvsuger.

Du må velge leverandør

Nordre Follo kommune har avtale med BoHjemme og Mio AS, i tillegg til kommunal leverandør av tjenesten. Prisen og innholdet i tjenesten er det samme uansett hvilken leverandør du velger.

Du må ha søkt og fått tjenesten innvilget av Vedtakskontoret før oppstart. De orienterer leverandøren om ditt valg og leverandøren vil ta kontakt med deg.

Koster det noe?

Du må betale en egenandel. Hvis det er flere voksne i samme husstand, blir totalinntekten deres lagt til grunn.

For inntekt opp til 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp), er egenandelen kr 75 per time, maksimalt kr 220 per måned.

For inntekter over 2 G er egenandelen per time kr 363 (selvkost), med følgende maksimalsatser: 

 • For inntekt mellom 2 - 3 G skal du maksimalt betale for to timer per måned.
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal du maksimalt betale for tre timer per måned.
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal du maksimalt betale for seks timer per måned.
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal du maksimalt betale for åtte timer per måned.   

Folketrygdens grunnbeløp

Slik søker du

Du kan søke om praktisk bistand, rengjøring ved å bruke søknadsskjemaet nedenfor:

Søk om helsetjenester

Ved behov kan hjemmetjenesten eller andre hjelpe deg å søke. Du kan også ringe Mottak og koordinering i kommunen.

Hva skjer videre?

En saksbehandler kartlegger behov for tjenesten, enten per telefon eller ved vurderingsbesøk. Hvis du får innvilget tjenesten, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om

 • hva du får hjelp til
 • når du får hjelp
 • hvor ofte du får hjelp

Tjenesten blir revurdert hvis situasjonen endrer seg, eventuelt ved revurderingsdato som står i vedtaket.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på vedtaket. Hvis din klage ikke fører frem, vil den sendes til Statsforvalteren for videre klagebehandling. Vedtakskontoret kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon: 90 54 82 63, hverdager mellom kl. 09.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178

Leverandører 

 • BoHjemme: 94 00 95 80
 • Mio AS: 45 05 45 05
 • Kommunal leverandør: 91 12 34 61