Praktisk bistand, rengjøring (hjemmehjelp)

Kort fortalt

 • Praktisk bistand, rengjøring er vedtaksbasert.
 • Tjenesten utfører overflaterenhold av rom som er i daglig bruk og kan bistå med klesvask og sengetøyskift.
 • Du kan velge mellom tre leverandør. Det er mulig å bytte leverandør.
 • Målet er at tjenesten skal støtte innbygger til å ha et aktivt liv og klare seg best mulig selv.

Hva er praktisk bistand, rengjøring?

 • Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad.
 • Praktisk bistand, rengjøring kan bistå deg med overflaterenhold av rom som er i daglig bruk, overflaterengjøring bad og kjøkken, støvsuging, gulvvask og vinduspuss (inntil 2 ganger i året). Ved behov kan tjenesten også bistå deg med klesvask og sengetøyskift.
 • Tjenesten er behovsbasert, det vil si at det må være et helsemessig behov for bistand. Hvis det bor flere voksne i samme husstand må samtlige ha behov for at tjenesten skal innvilges.
 • Tjenesten vurderes individuelt ut fra den enkeltes behov for bistand.

Utstyr

Du må selv holde utstyr, som såpe, kluter og støvsuger.

Valg av leverandør

 • Du kan velge mellom tre leverandører. 
 • Nordre Follo kommune har avtale med BoHjemme og Mio AS i tillegg til kommunal leverandør av tjenesten.
 • Tjenesten koster og inneholder det samme uavhengig av hvilken leverandør du velger.
 • Før oppstart må du ha søkt og fått tjenesten innvilget av Vedtakskontoret.
 • Vedtakskontoret orienterer leverandøren om at du har valgt dem og leverandøren vil ta kontakt med deg.
 • Du kan bytte leverandør i vedtaksperioden hvis du ønsker det. 

Les mer: 

Koster det noe?

Du må betale egenandel for praktisk bistand, rengjøring. Hvis det er flere voksne i samme husstand, er det den totale inntekten som brukes for å bestemme hva dere skal betale.

For inntekt opp til 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp) er egenandelen kr 72 per time/maksimalt kr 215 per måned.

For inntekter utover 2 G er egenandelen per time kr 350 (selvkost), med følgende maksimalsatser: 

 • For inntekt mellom 2 - 3 G skal det maksimalt betales for to timer per måned.
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det maksimalt betales for tre timer per måned.
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det maksimalt betales maksimalt for seks timer per måned.
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det maksimalt betales for åtte timer per måned.   

Folketrygdens grunnbeløp

Slik søker du

Du kan søke om praktisk bistand, rengjøring ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om hjemmehjelp

Hva skjer videre?

 • Behov for tjenesten kartlegges av en saksbehandler, enten ved telefonsamtale eller besøk.
 • Hvis du får innvilget tjenesten, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.
 • Tjenesten revurderes ved endret situasjon, eventuelt ved revurderingsdato som fremkommer i vedtaket.

Klage på vedtak

Alle vedtak har klagerett. Hvis din klage ikke fører frem vil klagen sendes til Statsforvalteren for videre klagebehandling.

Vedtakskontoret kan bistå deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178

Leverandører: 

 • BoHjemme: 94 00 95 80
 • Mio AS: 45 05 45 05
 • Kommunal leverandør:  93 87 36 44