Hjemmehjelp

Kort fortalt

  • Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.
  • Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig selv.

Hva er hjemmehjelp?

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp være i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad.

Hjemmehjelpstjenesten gir praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer.

Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig selv.

Koster det noe?

Du må betale egenandel for hjemmehjelp (praktisk bistand)

For inntekt opp til 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp) er egenandelen kr 72 per time/maksimalt kr 215 per måned.
For inntekter utover 2 G er egenandelen per time kr 350 (selvkost), med følgende maksimalsatser: 

  • For inntekt mellom 2 - 3 G skal det maksimalt betales for to timer per måned.
  • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det maksimalt betales for tre timer per måned.
  • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det maksimalt betales maksimalt for seks timer per måned.
  • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det maksimalt betales for åtte timer per måned.   

Folketrygdens grunnbeløp

Slik søker du

Du kan søke om hjemmehjelp ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søk om hjemmehjelp

Hva skjer videre?

Vi avtaler et vurderingsbesøk og fyller ut kartleggingsskjema, som grunnlag for å fatte vedtak. Pårørende oppfordres til å være til stede under vurderingsbesøket.

Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom hjelpen gis og hvor ofte.

Tjenesten revurderes ved endret situasjon og uansett etter seks måneder.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178