Rengjøring i hjemmet

Kort fortalt

 • Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan vaske hjemmet ditt selv, kan du søke om hjelp til  rengjøring.
 • Du kan få hjelp til vask av overflater i rom som du bruker daglig, vaske klær og skifte på sengen. 
 • Du kan velge mellom tre leverandører. 

Hva kan du få hjelp til? 

Du kan få hjelp til

 • vask av overflater i rom som er i daglig bruk
 • støvsuging
 • gulvvask 
 • vinduspuss (inntil to ganger i året)

Du kan også få hjelp til klesvask, oppvaskmaskin og til å skifte på sengen hvis du har behov for det.  

Du må ha et helsemessig behov for å få hjelp. Hvis det bor flere voksne i samme husstand, må alle ha behov for tjenesten for å få hjelp til rengjøring. 

Vi prøver å finne gode løsninger sammen med deg. Målet er at tjenesten skal støtte innbyggere til å ha et aktivt liv og klare seg mest mulig selv.  

Utstyr

Du må selv sørge for utstyr som såpe, kluter og støvsuger.

Du må velge leverandør

Nordre Follo kommune har avtale med BoHjemme, i tillegg til kommunens renholdsavdeling. Prisen og innholdet i tjenesten er det samme uansett hvilken leverandør du velger.

Du må ha søkt og fått tjenesten innvilget av kommunen før oppstart. Vi gir beskjed til leverandøren om ditt valg. Leverandøren tar kontakt med deg.

Her kan du lese mer om den private leverandøren: 

Hva koster det?

Du må betale en egenandel. Hvis det er flere voksne i samme husstand, beregner vi betalingen ut fra den samlede inntekten deres.

For inntekt opp til 2G (G er folketrygdens grunnbeløp),er egenandelen 80 kroner per time, maksimalt 225 kroner per måned.

For inntekter over 2 G er egenandelen per time 380 kroner, med følgende maksimalsatser: 

 • For inntekt mellom 2 og 3 G skal du maksimalt betale for to timer per måned.
 • For inntekt mellom 3 og 4 G skal du maksimalt betale for tre timer per måned.
 • For inntekt mellom 4 og 5 G skal du maksimalt betale for seks timer per måned.
 • For inntekt mellom 5 og 6 G skal du maksimalt betale for åtte timer per måned.   

Folketrygdens grunnbeløp

Søk om hjelp til rengjøring

Lurer du på om du kan få hjelp til rengjøring? Ring oss gjerne på 90 54 82 63, hverdager klokken 9.30–14.00.

Du søker om hjelp til rengjøring ved å sende inn en generell søknad om helse- og omsorgstjenester.

I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om hjelp til rengjøring eller andre tjenester kan passe.

Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Tjenesten blir vurdert på nytt hvis situasjonen din endrer seg.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du ikke får medhold i klagen, sender vi den til Statsforvalteren for videre behandling. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178

Leverandører 

 • BoHjemme: 94 00 95 80
 • Mio AS: 45 05 45 05
 • Kommunal leverandør: 91 12 34 61