Kliniske ernæringsfysiologer

Kort fortalt

  • Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell som jobber spesialisert med ernæring og kosthold.
  • Ernæringsbehandling er nødvendig ved en rekke ulike sykdommer og tilstander.
  • Behandling er gratis, og du kan få henvisning fra fastlege.

Hva er kliniske ernæringsfysiologer?

Kliniske ernæringsfysiologer (forkortet KEF) er autorisert helsepersonell som jobber spesialisert med ernæring og kosthold.

Ernæringsbehandling er nødvendig ved en rekke ulike sykdommer og tilstander som underernæring, spiseforstyrrelser, allergier/intoleranser, cøliaki, hjertesykdom, diabetes, fedme, mage-/tarmsykdom, sjeldne stoffskiftesykdommer eller etter kirurgiske inngrep.

I møte med pasienter tar vi hensyn til aktivitetsnivå, livsstil, kjønn, sykdomshistorie, matlagingsevner, økonomi, preferanser m.m.

I Nordre Follo har vi to kommunalt ansatte kliniske ernæringsfysiologer som primært arbeider med voksne over 18 år. Behandling hos oss er gratis, og du kan henvises fra fastlege.

Hvem er vi?

Trude Backer Mortensen har lang erfaring som KEF, og har jobbet i gamle Oppegård kommune/Nordre Follo kommune siden 2010. Hun er fast ansatt i en 100 % stilling, og følger opp pasienter med forskjellige tilstander og sykdommer.

Astrid Riseth Andersen ble ansatt som klinisk ernæringsfysiolog i kommunen i januar 2022. Astrid vil jobbe 50 % i et prosjekt knyttet til hjemmeboende eldre og forebygging av underernæring, og 50% i habiliteringstjenesten.

I prosjektet knyttet til hjemmeboende eldre er vi interessert i å komme i kontakt med personer over 65 år som har gått ufrivillig ned i vekt og/eller har redusert matlyst.

Hvis dette er deg, eller du er pårørende til noen som opplever dette, kan du ta kontakt på telefon 94 02 29 23 eller på mail astridriseth.andersen@nordrefollo.kommune.no.

I habiliteringstjenesten jobber Astrid med å innføre tiltak som er i tråd med veilederen om Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming fra Helsedirektoratet.

Dette arbeidet går ut på å identifisere tjenestemottakere med økt ernæringsmessig risiko, gi tilbud, råd og veiledning om kosthold og ernæring, samt øke ernæringskompetansen hos tjenesteytere.

Kontakt oss

Telefon: 

Trude: 928 61 050, Astrid: 940 22 923. Betjenes i normal arbeidstid. 

E-post:

Trude.Backer.Mortensen@nordrefollo.kommune.no

astridriseth.andersen@nordrefollo.kommune.no

Postadresse: 

Nordre Follo kommune
Kliniske ernæringsfysiologier 
Postboks 3010
1402 Ski