Koronavaksine

Kort fortalt

  • Personer i målgruppene kan få koronavaksine på Nordre Follo legesenter.
  • Ta kontakt på telefon 95 95 18 10 for å bestille time.

Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2023/24:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom,
  • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering.
  • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

På FHIs nettside kan du se hvilke sykdommer eller tilstander som gjør at personer under 65 år inngår i medisinske risikogrupper 

Mer informasjon

Les mer om koronavaksinasjon på Helsenorge

Hvis du ønsker influensavaksine, må du ta kontakt med fastlegen din.