Sosiale aktiviteter og psykisk helse

Kort fortalt

Meningsfull aktivitet og sosial trening for personer med psykiske helseutfordringer.

Om tjenesten

Målet med tjenesten er å bidra til meningsfull aktivitet og sosial trening. Tilbudet kan benyttes av personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer.

Aktivitetene legger vekt på sosial og fysisk trening, aktivisering og brukermedvirkning. 

Sosialt treff på Tårnåsen aktivitetssenter

Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, kaféen
Tid: Onsdager kl. 11.00-13.00

Dette er et åpent og uforpliktende tilbud til deg som ønsker et sosialt møtested.

Du kan kjøpe kaffe og te der. Ta gjerne med deg matpakke. Her kan du slå av en prat, ta med håndarbeid eller “bare være”.

Vi har ulike brettspill og kortstokk.

Hvis du ønsker å vite mer om tilbudet, kontakter du

Vibecke på tlf 47 48 76 06, eller
Annelise på tlf 90 09 45 08

Kornmoveien aktivitetssenter

Vi tilbyr aktivitetstilbud i grupper både i Kornmoveien og ute i nærmiljøet. Målet vårt er å skape et godt sosialt fellesskap i trygge omgivelser.

Aktivitetene dekker et bredt spekter av interesseområder for å dekke ditt behov for personlig vekst og utvikling.

Pris

Du må betale for materialer. 

Kjeppestad gård

Kjeppestad gård er en sosial møteplass med aktivitetstilbud både på Kjeppestad og i nærområdet. Målet vårt er å skape et godt sosialt fellesskap i trygge omgivelser.

Aktivitetene dekker et bredt spekter av interesseområder for å dekke ditt behov for personlig vekst og utvikling. 

Transport

Det er mulighet for transport til/fra Kjeppestad gård ved behov. Vi har egen minibuss som henter i Kirkeveien 3 i Ski sentrum til faste tider.

Pris

Du må betale for materialer og eventuell lunsj.  

Ukeplan våren 2024 

Mandag
Klokken Aktivitet Sted
09.30–15.00 Åpent hus Kjeppestad
10.30 Kort tur Kjeppestad
12.00-13.00 Lunsj Kjeppestad
13.00-15.00 Dramagruppe Kjeppestad
Tirsdag
Klokken Aktivitet Sted
09.30–15.00 Åpent hus Kjeppestad
10.00 Verksted/vedlikehold Kjeppestad
12.00-13.00 Lunsj (se egen liste) Kjeppestad
12.00-14.00 Åpen stue Edvard Griegsvei 7,
Kolbotn
13.00-15.00 Kreativ stund Kjeppestad
Onsdag
Klokken Aktivitet Sted
11.00–13.00 Sosialt treffsted Tårnåsen
aktivitetssenter
10.30 Turgruppe (Egen turliste
og ulike turmål
 
13.00-15.00 Fotogruppe Tårnåsen
aktivitetssenter
13.30-14.30 Kort tur Oppmøte Tårnåsen
aktivitetssenter
Torsdag
Klokken Aktivitet Sted
09.30–15.00 Åpent hus Kjeppestad
11.15-12.15 Basseng Finstadtunet
12.00-13.00 Lunsj Kjeppestad
13.00-15.00 Unge voksne Kornmoveien
Fredag
Klokken Aktivitet Sted
09.30–15.00 Åpent hus Kjeppestad
10.00-12.00 Kreativ gruppe Kornmoveien
12.00-13.00 Lunsj Kjeppestad
13.30-14.30 Quiz Kjeppestad

Du kan også laste ned ukeplan for aktiviteter våren 2024 som pdf.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker.

Vi fatter enkeltvedtak ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Lover og regler 

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2 (5).

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste 
Telefon: 66 81 50 70

Telefontid: hverdager kl. 09.00-15.00, hverdag før helligdag kl. 09.00-12.00.

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.