Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kort fortalt

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg en helhetlig og forutsigbar utredning og behandling, uten unødig ventetid.

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg helhetlig og forutsigbar utredning- og behandling, uten unødig ventetid.

Alle tjenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal organiseres som pakkeforløp. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpet starter hos fastlegen eller annen henviser i kommunen, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. 

Gode og sammenhengende tjenester

Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom deg, dine pårørende, fastlegen din, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Det er en forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten som koordinerer hele forløpet og som samarbeider med forløpskoordinator i kommunen.

Mål

Målet med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Om tilbudet

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra 1. januar 2019.

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne – pakkeforløp
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge - pakkeforløp
 • Somatisk helse og levevaner – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Se mer informasjon hos Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Kontakt forløpskoordinator

Telefon 66 81 50 70 (hverdager kl. 9.00–15.00)

Forløpskoordinator for psykisk helse og rus er også saksbehandler ved inntak og koordinering.