SLT-koordinator

Kort fortalt

  • SLT samordner kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
  • SLT er kontaktleddet mellom kommunen og politiet. 

Hva er en SLT-koordinator?

SLT står for "Samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak".

SLT samordner kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. De er også kontaktleddet mellom kommunen og politiet. 

SLT organiserer også politirådet og har ansvar for saksliste og gjennomføring. 

Hvem er målgruppen?

SLT jobber med barn i alderen 12-18 år. Ved radikaliseringsforebygging jobber SLT med personer opp til 23 år. 

SLT-koordinator i Nordre Follo kommune

Randi Driessen Marthinsen

SLT-koordinator

Telefon: 46 61 30 15

Carina Hesjedal Skjellum

SLT-koordinator

Telefon: 91 78 57 72