Greverud omsorgsboliger åpnet i 2004 og ligger rett ved siden av Greverud sykehjem. Her finner du 35 leiligheter fordelt på fem etasjer.

Om Greverud omsorgsboliger

Greverud omsorgsboliger består av 35 leiligheter fordelt på fem etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Omsorgsboligen er tilrettelagt for hjelpemidler og personalet gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp, hovedsakelig innenfor områdene somatikk og lettere demens.

Service- og velværetilbud

Fellesstue og takterrasse

Det er fellesstue i 4 etasje. Vi har også en flott felles takterrasse.

Trimrom

Vi har trimrom i 3 etasje. 

Mange av våre beboere benytter trimrommet til egentrening. I tillegg har personalet fokus på trening som forebygging. Vi har ribbevegg, gangbane og behandlingsbenk. 

Kantine

Kantinen er åpen mandag til fredag, kl. 11.00-14.30. Her finner du kaffe og vafler, påsmurte rundstykker, salatbar og varmmat til hyggelige priser.

Hyggekvelder og konserter

Beboere i omsorgsboligen er hjertelig velkommen til å være med på enkelte arrangementer på sykehjemmet som er rett ved siden av. Invitasjon til disse arrangementene leveres i postkassen eller henges opp på oppslagstavlen i 1. etasje på omsorgsboligen.

Fotterapeut

Autorisert fotterapeut. Oversikt over priser og dager hun er til stede er tilgjengelig utenfor behandlingsrommet i 2. etasje på sykehjemmet.

For timebestilling, ring 47 90 30 14.

Frisør

Frisør er tilgjengelig mandag-fredag. Prisoversikt finner du utenfor frisørsalongen i 2. etasje på sykehjemmet.

For timebestilling, ring 92 82 23 55.

Spa

Det er mulig å nyte ulike SPA-behandlinger i eget spaværelse på Greverud sykehjem. SPA-terapeut treffer du på tlf. 900 60 102. Brosjyre med oversikt over behandlinger og priser finner du på tavlen i resepsjonen på sykehjemmet.

Praktiske opplysninger

Parkering

Gjester kan parkere gratis på andre siden av veien for omsorgsboligen. Du må ha parkeringskort synlig i bilruten. Parkeringskort fås av personalet i omsorgsboligen.

Slik søker du

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig. Vi gjør en helhetlig vurdering av søkerens evner til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø når vi avgjør hvem som skal få bo i disse boligene.

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtak om omsorgsbolig. Klagen skal sendes behandles i Nordre Follo kommune klagenemd. Du kan sende klagen til den virksomheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.

Trenger du andre tjenester?

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må du søke om dette.

Greverud omsorgsboliger

Besøksadresse:

Harriet Backers vei 32
1415 Oppegård

Telefon: 48 50 63 02

Kort om omsorgsboligene

Greverud omsorgsboliger består av 35 leiligheter fordelt på fem etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kontaktinformasjon

Telefon
48 50 63 02 (døgnbemannet)

Avdelingsleder: Tonje Onsøien
Telefon: 45 41 74 41 (kl. 09.00–15.00)

Besøksadresse
Harriet Backers vei 32, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Greverud omsorgsboliger

Besøksadresse:

Harriet Backers vei 32
1415 Oppegård

Telefon: 48 50 63 02