Kolbotn omsorgsboliger er et helt nytt bygg som ble ferdig i 2019. Her finner du 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Bygget ble kåret til årets helsebygg i 2019.

Om Kolbotn omsorgsboliger

Kolbotn omsorgsboliger består av 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Bemanningen i Kolbotn omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp. Mottak og koordinering for helse og mestring avgjør hvem som får disse tjenestene.

Service- og velværetilbud

Fellesstue og takterrasse

Det er flere sosiale soner i hver etasje. Vi har også en flott felles takterrasse.

Trimrom

Vi har trimrom i 1. etasje som kan benyttes etter avtale.

Ingiertun kafé

Kafeen ligger i 1. etasje og er åpen mandag til fredag, kl. 10.00–15.30. Her finner du kaffe og noe søtt til, påsmurte rundstykker og salatbar til hyggelige priser.

Arrangement

Etter åpningen har vi innledet samarbeid med flere frivillige organisasjoner og foreninger som jobber med planer for arrangementer i lokalene. Informasjon kommer når dette er klart.

Praktiske opplysninger

Parkering

Fire parkeringsplasser i garasjen kan benyttes av pårørende/gjester. Plassene er merket.

Slik søker du

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig. Vi gjør en helhetlig vurdering av søkerens evner til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø når vi avgjør hvem som skal få bo i disse boligene.

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtak om omsorgsbolig. Klagen skal sendes behandles i Nordre Follo kommune klagenemd. Du kan sende klagen til den virksomheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.

Trenger du andre tjenester?

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må du søke om dette.

Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse:

Edvard Griegs vei 7
1410 Kolbotn

Telefon: 40 00 00 68

Kort om omsorgsboligene

Kolbotn omsorgsboliger består av 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kontaktinformasjon

Avdeling 1 (omsorgsboliger 2.-4. etasje)
Telefon 95 18 97 62, hele døgnet

Avdeling 2 (bofellesskap 5. etasje)
Telefon 40 00 00 82, hele døgnet

Dagsenter
Telefon 40 64 55 43, ukedager kl. 09.00-15.00

Kafé
Telefon 40 45 51 86, ukedager kl. 08.00-15.30

Omsorgsboligene har for tiden ingen betjent resepsjon, men ring oss gjerne for å avtale et møte.

Virksomhetsleder: Ingvild Therese Haugen
Telefon: 94 15 47 13

E-post 
Send e-post til Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse
Edvard Griegs vei 7, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse:

Edvard Griegs vei 7
1410 Kolbotn

Telefon: 40 00 00 68