Kolbotn omsorgsboliger er et helt nytt bygg som ble ferdig i 2019. Her finner du 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Bygget ble kåret til årets helsebygg i 2019.

Om Kolbotn omsorgsboliger

Kolbotn omsorgsboliger består av 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Bemanningen i Kolbotn omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp. Tildeling av tjenester skjer gjennom vedtakskontoret for helse og mestring.

Service- og velværetilbud

Fellesstue og takterrasse

Det er flere sosiale soner i hver etasje. Vi har også en flott felles takterrasse.

Trimrom

Vi har trimrom i 1. etasje som kan benyttes etter avtale.

Ingiertun kafé

Kafeen ligger i 1. etasje og er åpen mandag til fredag, kl. 10.00–15.30. Her finner du kaffe og noe søtt til, påsmurte rundstykker og salatbar til hyggelige priser.

Arrangement

Etter åpningen har vi innledet samarbeid med flere frivillige organisasjoner og foreninger som jobber med planer for arrangementer i lokalene. Informasjon kommer når dette er klart.

Praktiske opplysninger

Parkering

Fire parkeringsplasser i garasjen kan benyttes av pårørende/gjester. Plassene er merket.

Slik søker du

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig og tildeling skjer etter en helhetlig vurdering av søkers evne til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø.

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Søk om omsorgsbolig

 

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Trenger du andre tjenester?

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må du søke om dette.

Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse:

Edvard Griegs vei 7
1410 Kolbotn

Telefon: 40 00 00 68

Kort om omsorgsboligene

Kolbotn omsorgsboliger består av 72 leiligheter fordelt på fire etasjer. Boligene er bemannet hele døgnet, og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kontaktinformasjon

Telefon
40 00 00 68 (døgnbemannet)

Bemanning 2. til 4. etasje (omsorgsboliger):
Telefon 40 60 28 09
Bemanning 5. etasje (bofelleskap)
Telefon 40 00 00 82

Omsorgsboligene har for tiden ingen betjent resepsjon, men ring oss gjerne for å avtale et møte.

Virksomhetsleder: Ingvild Therese Haugen
Telefon: 94 15 47 13

E-post 
Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse
Edvard Griegs vei 7, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Kolbotn omsorgsboliger

Besøksadresse:

Edvard Griegs vei 7
1410 Kolbotn

Telefon: 40 00 00 68