Kråkstadtunet omsorgsboliger ligger hyggelig til på Kråkstad og består av 22 leiligheter for varig opphold.

Om Kråkstadtunet omsorgsboliger

Kråkstadtunet består av 22 leiligheter for varig opphold. Boligene er bemannet hele døgnet og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kråkstadtunet omsorgsboliger gir tjenester til mennesker med varierende behov for hjelp, hovedsakelig innenfor områdene somatikk, lettere demens og psykiatri.

Service- og velværetilbud

Aktivitør
Aktivitør kommer tre dager i uken og arrangerer felles aktiviteter som bingo, håndarbeid, filmvisning, trim, utflukter, høytlesning, spørreleker og sosialt samvær.

Hyggestue
Hyggestue arrangeres annenhver tirsdag.

Besøkstjeneste
Røde kors har besøkstjeneste hver mandag. De selger sjokolade, ukeblader og andre småvarer på bestilling. Besøkshund kommer hver fredag.

Hyggekvelder og konserter
Frivillige organisasjoner har arrangementer 6-8 ganger i året. Akershus Musikkråd (SANG i eldreomsorgen) har også konserter.

Andakt
Andakt holdes annenhver onsdag.

Frisør
Frisøren kommer hver 14. dag.

Fotpleier
Fotpleieren kommer cirka en gang per måned.

Praktiske opplysninger

Vi tilbyr beboerne fellesmåltider i spisestuen. Omsorgsboligene har eget kjøkken med kokk som tilbereder maten.

Slik søker du

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig. Vi gjør en helhetlig vurdering av søkerens evner til egenomsorg, kognitive tilstand, behov for bistand og tilrettelagt miljø når vi avgjør hvem som skal få bo i disse boligene.

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtak om omsorgsbolig. Klagen skal sendes behandles i Nordre Follo kommune klagenemd. Du kan sende klagen til den virksomheten som har fattet vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.

Trenger du andre tjenester?

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen.

Hvis du har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må du søke om dette.

Her finner du oss

Kråkstadtunet omsorgsboliger

Besøksadresse:

Skolebakken 2B
1408 Kråkstad

Kort om omsorgsboligene

Kråkstadtunet består av 22 leiligheter for varig opphold. Boligene er bemannet hele døgnet og beboerne regnes som hjemmeboende.

Kontaktinformasjon

Telefon
64 91 42 40
(Mandag–fredag kl. 08.00–15.30)

Virksomhetsleder Ingvild Therese Haugen
Telefon 94 15 47 13

Besøksadresse
Skolebakken 2B, 1408 Kråkstad

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg Kråkstadtunet omsorgsboliger på Facebook

 

Her finner du oss

Kråkstadtunet omsorgsboliger

Besøksadresse:

Skolebakken 2B
1408 Kråkstad