Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Om sykehjemmet

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser; 64 ordinære langtidsplasser, 16 korttids-/mottaksplasser og 31 plasser for personer med demens. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Service- og velværetilbud

Fotterapeut: telefon 95 83 61 06
Frisør: telefon 96 50 08 43
Aromaterapeut: telefon 98 64 12 36

Praktiske opplysninger

Korttidsparkering for besøkende i inntil 2 timer ved hovedinngangen.
Parkering i garasje og på garasjetak ved nordenden av bygningen (innkjøring fra Valhallaveien). Parkeringskort fås i resepsjonen.

Kontaktinformasjon

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Virksomhetsleder Kristine Lund:
Telefon 40 20 30 66

Fagutvikler Ane Holand Hansen
Telefon 95 84 59 68

Besøksadresse
Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

E-post: hoyas-sykehjem@nordrefollo.kommune.no

Følg Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Facebook

Sokkeletasje (demensavdeling)

Telefon 45 73 14 74 

Avdelingsleder Gry-Anita Hyggli
Telefon: 46 50 69 27

1. etasje (langtid)

Telefon 45 87 21 85

Avdelingsleder Cathrine Ullsgård
Telefon: 45 84 33 50

2. etasje (langtid)

Telefon 45 26 63 76

Avdelingsleder Torunn Langdalen
Telefon 45 39 34 85 

3. etasje (langtid)

Telefon 45 23 78 67

Avdelingsleder Torunn Langdalen
Telefon 45 39 34 85 

4. etasje (korttid/mottak)

Telefon 40 62 68 34 / 45 48 23 69

Avdelingsleder Tom Harald Isakka-Dahl
Telefon: 98 90 32 76

Dagaktivitetssenter

Liten gruppe
Telefon: 46 61 33 56

Stor gruppe
Telefon: 92 03 24 03

Avdelingsleder Tom Harald Isakka-Dahl
Telefon: 98 90 32 76

Her finner du oss

Besøksadresse:

Valhallaveien 74
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 98 00

Kort om sykehjemmet

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser.

64 av disse er ordinære langtidsplasser, 16 er korttids-/mottaksplasser og 31 er plasser for personer med demens.

I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder Kristine Lund:
Telefon 40 20 30 66

Fagutvikler Ane Holand Hansen
Telefon 95 84 59 68

Besøksadresse
Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

E-post: hoyas-sykehjem@nordrefollo.kommune.no

Følg Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Facebook

Her finner du oss

Besøksadresse:

Valhallaveien 74
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 98 00