Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Smittevernstiltak på sykehjemmene

  • Er du syk, bør du holde deg hjemme
  • Du må bruke munnbind i nærkontakt med beboere hvis du har forkjølelses- eller luftveissymptomer.

Se oversikt over råd på folkehelseinstituttets nettside

Besøksregler

Lokale tilpasninger for besøk på Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Besøksregler som gjelder fra og med 1. oktober 2021 

 

Kommunikasjon med nettbrett

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne ipader som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Om sykehjemmet

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser; 64 ordinære langtidsplasser, 16 korttids-/mottaksplasser og 31 plasser for demente. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Service- og velværetilbud

Fotterapeut: telefon 95 83 61 06
Frisør: telefon 96 50 08 43
Aromaterapeut: telefon 98 64 12 36

Praktiske opplysninger

Korttidsparkering for besøkende i inntil 2 timer ved hovedinngangen.
Parkering i garasje og på garasjetak ved nordenden av bygningen (innkjøring fra Valhallaveien). Parkeringskort fås i resepsjonen.

Kontaktinformasjon

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Telefon 66 81 98 00

Åpningstid resepsjon:
Mandag–fredag kl. 08–15

Virksomhetsleder Kristine Lund
Telefon: 66 81 31 18 / 40 20 30 66

Besøksadresse
Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook:
Høyås bo- og rehabiliteringssenter

1. etasje (langtid)

Telefon 66 81 98 20

Avdelingsleder Cathrine Ullsgård
Telefon: 66 81 98 10 / 99 24 26 23

2. etasje

Telefon 66 81 51 43

3. etasje

Telefon 66 81 51 51

4. etasje (korttid/mottak)

Telefon 66 81 51 60

Avdelingsleder Rita H. Amundsen
Telefon: 66 81 51 42

Dagaktivitetssenter

Liten gruppe
Telefon: 66 81 98 56

Stor gruppe
Telefon: 66 81 98 40

Avdelingsleder Håkon Navestad
Telefon: 46 74 94 57

Her finner du oss

Besøksadresse:

Valhallaveien 74
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 98 00

Kort om sykehjemmet

Høyås ligger på Tårnåsen og inneholder totalt 111 sykehjemsplasser. 64 av disse er ordinære langtidsplasser, 16 korttids-/mottaksplasser og 31 plasser for demente. I tillegg har Høyås to dagaktivitetssentre med til sammen 32 plasser.

Kontaktinformasjon

Telefon
66 81 98 00

Åpningstid resepsjon:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Virksomhetsleder Kristine Lund:
Telefon 66 81 31 18 / 40 20 30 66

Besøksadresse
Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Følg oss på Facebook:
Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Her finner du oss

Besøksadresse:

Valhallaveien 74
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 98 00