Ledsagerbevis

Kort fortalt

  • Har du funksjonsnedsettelser og trenger følge på kollektivreiser, kultur- og idrettsaktiviteter, kan du søke om ledsagerbevis.
  • Beviset gir ledsageren din gratis adgang til arrangementer, eller adgang til redusert pris
  • Du kan få digitalt ledsagerbevis via en app på mobilen.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med funksjonsnedsettelser, og som trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter, kan søke om ledsagerbevis. 

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren din gratis adgang, eller adgang til redusert pris, til steder og arrangementer.

Du som har funksjonsnedsettelser eier beviset, og betaler normalt vanlig billettpris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer prisen på billetten. Noen vil kreve full pris av deg som eier beviset hvis ledsageren din går gratis. Andre vil gi deg rabatt hvis du er trygdet.

Vy aksepterer ledsagerbevis på toget for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både deg og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis 

Ønsker du å bytte til digitalt ledsagerbevis?

Hvis du allerede har ledsagerbevis og ønsker den digitale løsningen, kan du bruke dette skjemaet:

Bytt til digitalt ledsagerbevis   

Når du er registrert hos oss, kan du laste ned ledsagerbevis-appen.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger