Fritidsklubb og ungdomskafé

Kort fortalt

  • Vi har flere fritidsklubber for deg mellom 10–18 (25) år.
  • De er tilgjengelig for alle barn og ungdommer, uavhengig av din økonomi og bakgrunn.
  • Fritidsklubbene er åpne på tider som passer for barn og ungdom.

Flame fritidssenter

Flame fritidssenter ligger på Flåtestad skole og tilbyr aktiviteter for deg mellom 10 og 16 år.

Aktiviteter

Faste aktiviteter som podcaststudio, klatrevegg, lydstudio/øvingslokale, foto, DJ, LAN-parties, filmkvelder, to PS4 med VR, to Nintendo Switch med mer. Vi tilpasser tilbudene i tråd med ungdommenes ønsker og behov.

Åpningstider

Mandag kl. 13.30–16.00 – Kafé Flame (ungdom)
Tirsdag kl. 13.30–21.00 – Kafé Flame og ungdomsklubb (ungdom)
Torsdag kl. 13.30–16.00 – Kafé Flame (ungdom)
Torsdag kl. 17.00–20.00 – Juniorklubb (junior)
Fredag kl. 13.30–23.00 – Kafé Flame og ungdomsklubb (ungdom)  

Påmelding til junior- og ungdomsklubb

Du må melde deg på via Spond for å delta på junior- og ungdomsklubb. gruppekode DCHSQ for ungdomsklubb, og XAMKJ for juniorklubb. Viktig at du fyller ut feltene om skoletilhørighet når du registrerer deg.

Kontakt oss

Besøksadresse: Harriet Backers vei 15, 1415 Oppegård
Klubbleder: Johannes Frank Fuglehaug 
Telefon: 46 47 35 50

Følg oss i sosiale medier

Flame fritidssenter på Instagram
Flame fritidssenter på Facebook
Snapchat: flameklubb

Hjørnet ungdomskafé

Hjørnet ligger sentralt på Kolbotn og er kafe og møteplass for deg mellom 15 og 25 år. Vi tilbyr billig mat og drikke, men det er ingen spiseplikt.

Hjørnet en ypperlig møteplass etter skoletid, og et godt egnet sted til å arrangere «bussmøter» for deg som skal være russ. I underetasjen er det mulig å vise film og vi har nytt shuffleboard i proft format. 

Åpningstider

Onsdag kl. 13.00–19.00
Torsdag kl. 14.00–21.00 
Fredag kl. 14.00–23.30

Kontakt oss

Besøksadresse: Kolbotnveien 26, 1410 Kolbotn
Leder: Petter Kaibo 
Telefon: 93 24 80 04

Følg oss i sosiale medier  

Hjørnet ungdomskafé på Instagram
Hjørnet ungdomskafé på Facebook

Kjeller’n fritidssenter

Kjeller’n Fritidssenter ligger sentralt i Ski og er et rusfritt aktivitetstilbud for deg som går i 4. klasse til 18 år. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Leksehjelp, sisterhood, ReSt, juniorklubb, jente- og guttekvelder, hobbyrom, bandrom, biljard, PS4, air-hockey, bordtennis, trampoline, basketballbane, skolefester, skoleball mm.

I skolens ferie- og på fridager arrangerer vi ulike turer. Senteret samarbeider med organisasjoner i lokalmiljøet og er opptatt av brukermedvirkning og medbestemmelse. Både styret i juniorklubben og ungdomscrewet hjelper til med driften av senteret.

Åpningstider

Mandag
Leksehjelp for 5.–7. klasse kl. 14.00–17.00
Sisterhood for 7. klasse. 18.00–20.00 (egen påmelding)

Tirsdag  
Ungdom: 8.–9. klasse kl. 14.00–16.30
Ungdom 8.-10. klasse kl. 16.30.-20.30 

Onsdag
Juniorklubb for 4.–7. klasse kl. 17.30.–20.30 

Torsdag
Ungdom: 10.klasse kl. 14.00–16.30

Fredag
Ulike arrangement etter ønske fra brukerne

Kontakt oss

Besøksadresse: Idrettsveien 24, 1400 Ski
Senterleder: Pia Melby Hesthaug 
Telefon: 64 87 87 17 / 45 21 40 22

Følg oss i sosiale medier

Kjeller'n fritidssenters nettside  
Kjeller'n fritidssenter på Instagram
Kjeller'n fritidssenter på Facebook  
Snapchat: kjellernfritid

Kråkstad fritidsklubb

Fritidsklubben ligger sentralt på Kråkstad og tilbyr aktiviteter for barn og ungdom. Vi har en juniorklubb for elever i 4.–7. klasse og en ungdomsklubb for elever i 8. klasse til 3. klasse på videregående. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Juniorklubb- og tween-aktiviteter, spillrom, filmrom, mataktiviteter, kiosk, shuffleboard, biljard, bordtennis, PC-rom, utendørs skatepark, minihalfpipe inne, bandrom med digitale innspillingsmuligheter, disco.

Vi arrangerer jevnlig dataparty/LAN og har faste turer til blant annet escaperoom, curling, gokart og paintball.

Åpningstider

Tirsdag kl. 18.00–20.00 – Juniorklubb
Onsdag kl. 14.00–17.00 – Etter skoletid» for ungdomsskole/videregående
Onsdag kl. 18.00–22.00 – Klubbkveld» og halltrening for ungdom 13–18 år

Kontakt oss

Besøksadresse: Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
Klubbleder: Johannes Frank Fuglehaug
Telefon: 46 47 35 50 

Følg oss i sosiale medier

Kråkstad fritidsklubb på Instagram
Kråkstad fritidsklubb på Facebook

Langhus kafé

Kafeen er en rusfri ungdomskafé i kjelleren på Langhuset. Her tilbyr vi et godt sosialt miljø for ungdommene på Haugjordet ungdomsskole.

Aktiviteter

Biljardbord, bordtennis, diverse TV-spill med PlayStation, brettspill og kiosk med billige varer.

Åpningstider

Mandag kl. 14.00-18.00
Onsdag kl. 14.00-18.00
Torsdag kl. 14.00-21.00
Fredager uten Fun Friday kl. 18.00-23.00
Fredager med Fun Friday kl. 14.00-20.00

Kontakt oss

Besøksadresse: Gamle Vevelstadveien 34, 1405 Langhus.
E-post: Langhus cafe 
Leder: Ahmadou Minta 
Telefon: 48 26 82 13

Følg oss i sosiale medier

Langhus kafé på Instagram

Siggerud fritidsklubb    

Fritidsklubben holder til nede i hallen på Siggerud. Her koser vi oss i et åpent og lyst lokale, vi har ungdomsklubb og juniorklubb. Vi leier også ut lokalet til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Kiosk med litt matservering, biljard, playstation, fotballspill, air hockey, bordtennis, shuffleboard, wii, brettspill, disco, temakvelder, hobby/håndarbeid, konkurranser og større arrangementer.

Åpningstider

Ungdomsklubb 8. klasse-VGS
Mandag kl. 18.30-22.00
Onsdag kl. 18.30-22.00

Juniorklubb 5. klasse-7. klasse
Tirsdag kl. 17.30-20.30

Kontakt oss

Besøksadresse: Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
Klubbleder
Kristin Nordby
Telefon: 46 87 48 14/46 83 97 83

Følg oss i sosiale medier

Siggerud fritidsklubb på Instagram
Siggerudklubben på Facebook 
Snapchat: Siggerudklubben   

Tårnåsen fritidssenter

Tårnåsen fritidssenter ligger på Tårnåsen skole og tilbyr ulike aktiviteter til deg mellom 12 og 18 år. Klubben arrangerer turer og arrangementer. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester på søndager og enkelte mandager.

Ungdomsklubben

Klubben er åpen for deg mellom 12 og 18 år (fra 7. trinn). Vi tilbyr aktiviteter som film, Playstation, X-box, e-sport, gymsal, konkurranser, turneringer, kiosk, bordtennis, biljard, fotballspill, air hockey, temakvelder, studio, bandrom, podcast og LAN.

Åpningstider

Onsdag kl. 13.15–21.30
Fredag kl. 19.00–22.00

Juniorklubben

Klubben er åpen for deg mellom 10 og 13 år (5.–7. trinn). Vi tilbyr ulike aktiviteter og gir ut program for klubben fem ganger i året. Medlemskort kr. 180 per år. 

Åpningstider

Onsdag kl. 13.15-17.00
Torsdag kl. 17.30-20.30

Kontakt oss

Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen
Senterleder: Nils Yngve Nilsen 
Telefon: 46 61 49 21 / 92 81 08 10

Følg oss i sosiale medier

Instagram: 1413klubben (ungdom)
Instagram: Juniorklubben1413  
Tårnåsen fritidssenter på Facebook 
Snapchat: klubben1413

Vassbonn fritidssenter

Vassbonn fritidssenter ligger på Vassbonn skole og tilbyr aktiviteter for deg mellom 10 og 18 år. Vi leier ut lokalene til bursdager og klassefester.

Aktiviteter

Band kan disponere fritidssenterets bandrom etter avtale. LAN-gruppen arrangerer større og mindre LAN (datatreff). Klubben arrangerer turer og arrangementer.

Åpningstider

Mandag kl. 18.00–20.30
Mandagsklubben (Tilrettelagt klubb)

Onsdag kl. 13.00–17.00
REST – for 7. trinn og eldre

Onsdag kl. 17.00–21.00
Klubb for unge, 7. trinn og ungdomsskolen

Torsdag kl. 13.00–17.00
REST – for 7. trinn og eldre

Torsdag kl. 17.30–20.30
Juniorklubb (5.–7. trinn)

Fredag kl. 18.00–22.00 
Åpen kveld/arrangementer Ungdomsklubb (7. trinn – 18 år)    

Kontakt oss

Besøksadresse: Chr. Sindings vei 55, 1410 Kolbotn 
Senterleder: Christian Lund 
Telefon: 66 81 30 40/92 46 90 90/ 92 29 14 44 
Epost: Vassbonn fritidssenter
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Følg oss i sosiale medier

Vassbonnklubben på Instagram
Vassbonnklubben på Facebook 
Vassbonn fritidssenter på Facebook 
Snapchat: Vassbonn Klubben

Vassbonn - Mandagsklubben (tilrettelagt tilbud)

Dette er et tilbud til deg som har lyst til å delta på et åpent fritidstilbud. Vi tilbyr ulike aktiviteter og du som bruker kan selv velge hva du vil gjøre fra gang til gang.

Du kan også delta i en gruppe som har en aktivitet eller et prosjekt over tid. Klubben holder til på Vassbonn fritidssenter og er åpen hver mandag kl. 18.00-20.30.  

Kontakt oss

Besøksadresse: Chr. Sindings vei 55, 1410 Kolbotn  
Senterleder: Christian Lund  
Telefon: 66 81 30 40/92 46 90 90/ 92 29 14 44  
Epost: Vassbonn fritidssenter
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski   

Tømmerholen

Avdelingen Ung fritid har overtatt driftsansvaret for Tømmerholen, en gammel husmannsplass ved Sandbakken i Østmarka. Vi skal utvikle stedet i samarbeid med barn og unge og bruke det som en base for friluftsaktiviteter for barn og unge i kommunen. 

Tømmerholen skal bli et naturlig valg når en skoleklasse eller barnehage skal på tur. Stedet kan leies uten noe opplegg, eller som en totalpakke med transport, mat, aktiviteter og opphold. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Tømmerholen

  • Freddy Johnsen, telefon 94 03 73 70
  • Stein Nøsting, telefon 41 60 14 77

Kontakt oss