Varmtvannsbasseng

Kort fortalt

 • Kommunen har tre varmtvannsbasseng.
 • Bassengene leies ut og søknadsfristen er 1. mai hvert år.
 • Leietaker har ansvar for informasjon om de ulike tilbudene.  

Felles informasjon for varmtvannsbassengene

 • Teknisk drift og feilmelding: Vidar Langskaug   
 • Utleieansvarlig: Kultur, idrett og friluftsliv via 
  postmottak og sentralbord 02178. 
 • Varmtvannsbassengene leies ut og søknadsfristen er 1. mai hvert år. Tid blir tildelt etter vedtatte retningslinjer.  
 • Innbyggere som deltar i bassenggrupper må ta kontakt med den/de som har  ansvar for bassenggruppene for mer informasjon om de ulike tilbudene. 

Dagbo dagsenter

Kort om svømmehallen

 • Lengde 12,5 meter

Besøksadresse

Lysneveien 49, 1400 Ski

Åpningstid

Mandag - lørdag (søndag stengt).   

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Dagbo dagsenter. Bassenget og garderobene er tilrettelagt for bevegelseshemmerede. Det er rullestolrampe i bassenget og elektriske løfteheiser ved bassenget og i garderober. Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende. I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.

Finstadtunet

Kort om svømmehallen

 • Lengde 12,5 meter

Besøksadresse

Kråkstadveien 45, 1400 Ski

Åpningstid

Mandag - lørdag (søndag stengt).   

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Finstadtunet sykehjem. Bassenget er tilrettelagt for bevegelseshemmerede med rullestolrampe og elektriske løfteheiser ved bassenget. Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende. I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.  

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Kort om svømmehallen

 • Lengde 15 meter 

Besøksadresse 

Valhallaveien 74, 1413 Sofiemyr

Åpningstid

Mandag - fredag (lørdag og søndag stengt).        

Om varmtvannsbassenget

Varmtvannsbassenget ligger i tilknytning til Høyås bo- og rehabiliteringssenter og er tilrettelagt for bevegelseshemmerede. Renseanlegget sørger for kontinuerlig rensing. Vi overvåker også klornivå, PH-verdi og temperatur løpende. I tillegg tar vi manuelle prøver hver dag for å kontrollere at vannverdiene stemmer.