Tilskuddsordninger og arrangementer for næringslivet

Kort fortalt

Aktuell informasjon om tilskudd, støtteordninger og arrangementer for næringslivet.

Tilskudd klima- og energisatsninger i industrien

Enova vil bidra til at klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.

De fortsetter derfor med støtteprogrammet "Klima- og energisatsninger i industrien" i 2024.

Bedrifter innen industri kan søke om tilskudd innen forskjellige temaer til forskjellige frister.

Første frist er 31. januar 2024 kl. 12.00.

Det gjelder disse satsningene:

 • Utnyttelse av overskuddsenergi 
  • Støtte til investering i tiltak for å gjenvinne spillvarme/ overskuddsenergi fra produksjonsprosessen til intern eller ekstern bruk
 • Utfasing av fossil varme i industriprosesser 
  • Støtte til investering i tiltak som konverterer fra fossile brensler til fast biobrensel eller varmepumper til prosessvarme-formål
 • Utfasing av fossilt drevne arbeidsprosesser 
  • Støtte til investering i elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser som tidligere har vært forsynt med energi fra fossile brensler 
 • Utredning av nærvarmeanlegg 

Andre frister for andre temaer er:

 • 15. april
 • 14. juni
 • 30. september
 • 22. november

Les mer om tilskuddsordningene og start søknadsprosessen på Enova.no     

Arrangementer

Digital jobbmesse 15. februar 2024  

På jakt etter nye medarbeidere?

Den 15. februar gjennomføres en digital jobbmesse, der du som arbeidsgiver vil møte kandidater fra EU/EØS som er interessert i jobb i Norge.

Jobbmessen arrangeres av EURES-tjenesten i NAV og er et tilbud til bedrifter med rekrutteringsbehov.

Messen tilbyr:

 • Markedsføring av din bedrift og annonsering av ledige stillinger
 • Egen digital messestand 
 • Mulighet for intervju og chat med kvalifiserte kandidater 
 • Brukerstøtte og opplæring 
 • Gratis deltagelse!  

For å delta:

 • 15. februar 2024, kl. 12:00 - 15:00
 • Meld på din bedrift nå!

Se mer her: Invitasjon og påmelding til digital jobbmesse 2024.pdf

Tilskudd til energianalyse på næringsbygg

Akershus fylkeskommune utlyser støtte til å gjennomføre analyse før mulige energieffektiviseringstiltak i næringsbygg. Det er ingen søknadsfrist, men analysen må gjennomføres innen 1. november 2023.

Les mer på afk.no

Støtte til korona-rammede bedrifter

Akershus fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter i Akershus, som støtte til kurs og opplæring av ansatte. Søknadsfristen er løpende, og søknader vil bli vurdert fra og med august. Det gis inntil 700 000 kroner per bedrift.

Se mer på afk.no

Kompensasjonsordning i Nordre Follo

Se hvem som har fått støtte:

Regjeringens lønnsstøtteordning

Ordningen gjelder for foretak som har fall i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Formålet med ordningen er å unngå å permittere ansatte. Ordningen gjelder for desember 2021 og januar og februar 2022. Søknadsfrist er 10. mai 2022.

Les mer og søk via skatteetatens nettsider.

Kontaktinformasjon

Kontakt næringsteamet i Nordre Follo på e-post bedrift@nordrefollo.kommune.no.