Fiske

Kort fortalt

 • Det er viktig at du setter deg inn i reglene for fiske i kommunen.
 • Du må ha fiskekort for å fiske i Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og Gjersjøelva.
 • Alle som ferdes ved elver og ferskvann, hvor det er påvist eller mistanke om krepsepest, må følge en rekke tiltak for å unngå spredning.

Fiskearter i Nordre Follo kommune

Det er registrert forskjellige fiskearter i de mer enn 40 ferskvannene i kommunen. Dette er

 • ørret
 • laks
 • abbor
 • gjedde
 • mort
 • sørv
 • laue
 • ørkyt
 • flire
 • brasme
 • karuss
 • lake
 • ål
 • suter
 • gjørs 
 • muligens gullbust

I tillegg er det en liten bestand av edelkreps i noen av vassdragene i kommunen.

Fiskekort

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Hvis du fisker med stang eller håndsnøre i sjøen, skal du ikke betale fiskeravgift.

I tillegg til fiskeravgiften, må du kjøpe fiskekort eller få tillatelse av grunneier eller kommunen.

I Nordre Follo kommune er det innført fiskekort for tre områder:

 • Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern
 • Krokholmarka (Østmarka) 
 • Gjersjøelva

I resten av kommunen er det gratis fiske for alle. Dette gjelder også i Bunnefjorden.

Her får du fiskekort

Krokholmarka

Ørret og abbor. Du må kjøpe fiskekort gjennom Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA).

Midtsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern

Ski Viltstellforenings fiskekort kan du kjøpe i butikken Nunataq, i Idrettsveien 4 i Ski sentrum.

Gjersjøelva

Laks og ørret. Du må være medlem av Oppegård Jeger- og Fiskerforening for å fiske her. I tillegg må du betale fiskeravgift.

Fiskesesongen

Det finnes regler for minstemål på enkelte fiskearter, og regler for bruk av ulike typer fiskeredskap. Les deg opp på disse reglene før du starter fisketuren (ofa.no).

Fiskesesongen i Nordre Follo kommune varer hele året. Se unntak under.

Østmarka

Fisken er fredet i elver, bekker og rundt osene i perioden 15. september – 15. november. 

Gjersjøelva

Det er lov å fiske mellom 15. juni – 30. juni. 

Det er ikke tillatt med organisert fiske i Gjersjøen av hensyn til drikkevannskilden.

Personer under 16 år

Er du under 16 år, kan du fiske uten fiskekort i perioden 1. januar – 20. august. Du kan fiske med stang og håndsnøre utenom fredningstidene.

Du må desifinsere utstyr etter fisking i Langen

På grunn av krepsepest i Langen, er det innført restriksjoner og påbud om å desinfisere fiskeutstyr, kano, kajakk og robåt når du er ferdig med å fiske. 

I tillegg er det en rekke andre krav du må følge:

Fiskeforvaltning

Å sette ut fisk krever godkjenning fra Statsforvalteren. Det kan bli gjennomført kontroll av fiskekort i alle fiskekortområdene.

Jeger og fiskerforeningene setter ut fisk, kalker og renser opp i enkelte vann.

Lover og regler

Nettsider

Kontaktinformasjon

Kommunal viltvakt, telefon 66 81 89 00.

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178
E-post: Postmottak