Hund i Nordre Follo

Kort fortalt

  • Alle med hund har et ansvar for å forebygge uheldige hendelser uavhengig av båndtvang.
  • Fra 1. april til 20. august skal alle hunder holdes i bånd i kommunen og resten av Norge med få unntak.
  • Nordre Follo kommune har en lokal forskrift som gir anledning til å innføre utvidet båndtvang under ekstraordinære forhold.

For deg som eier eller passer hund

Vi ønsker et hundehold som ivaretar god dyrevelferd i tillegg til sikkerhet og trygghet for folk og dyr i kommunen. Hundeloven stiller flere krav til deg som hundeholder, dvs. deg som eier eller passer hund.

Du skal alltid ha hunden under kontroll

Det gjelder både i båndtvangstiden og ellers. Du har også et ansvar for å forebygge uheldige hendelser med din hund gjennom et lovpålagt kompetansekrav og en aktsomhetplikt i lovens §§ 3 og 3 a.

Dette innebærer at du som hundeholder plikter å sette deg inn i nødvendig kunnskap om din hunds adferd, og at du viser hensyn til andre mennesker og dyr i samfunnet.

Hva som anses som hensynsfullt er situasjonsavhengig, men generelt er det en forventning om at du opptrer mer påpasselig i situasjoner med mye dyr eller folk, spesielt barn. Pliktene gjelder hele året – også utenfor ordinær- og ekstraordinær båndtvang!  

Båndtvang

I perioden 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele Norge av hensyn til ynglende vilt, jf. hundeloven § 6. I denne perioden skal alle hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette gjelder alle hunder, store som små.

Utvidet båndtvang av hensyn til viltet

I tillegg har kommunen anledning til å innføre utvidet båndtvang under ekstraordinære forhold av hensyn til viltet. Innføring av ekstraordinær båndtvang gjøres med hjemmel i forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nordre Follo og vil bli kunngjort i lokalaviser og på kommunens nettsider.  

Hundeparker i Nordre Follo

Det finnes to hundeluftingsområder i kommunen hvor hunder kan løpe fritt hele året. Selv om det er tillatt å slippe hunder løs innenfor disse områdene, skal du likevel alltid ha nok kontroll til at hunden ikke er til bry eller fare for andre.

Hundeparkene i kommunen er Hundehjørnet på Hebekk ved Ski og Hundehjørnet ved Møllerenga på Langhus.  

Hunder som jager vilt

Hundeloven sier at alle hundeholdere har en aktsomhetsplikt når de slipper løs én eller flere hunder. Dette innebærer at alle med hund hele tiden har et ansvar for å forebygge at hunden jager vilt unødig eller på andre måter påfører dyr skade.

Hvis du kommer over hunder som jager eller angriper husdyr eller viltlevende dyr, kan du ringe politiet på telefon: 02800.  

Gjeldende regler

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven)

Loven inneholder nasjonale regler om hundehold i Norge. Lovens bestemmelser definerer blant annet hundeholders ansvar, hundeholdets forhold til andre interesser, og konsekvenser ved problematisk hundehold.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Loven inneholder nasjonale regler for hvordan mennesker skal behandle dyr i Norge. Loven omfatter både tamme og ville dyr.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nordre Follo

Dette er en lokal forskrift om utvidet båndtvang under ekstraordinære forhold av hensyn til vilt. Forskriften er hjemlet i hundeloven § 6.  

Utgåtte regler

Tidligere Ski og Oppegård kommuner hadde hver sin lokale forskrift med bestemmelser om hundehold. Disse forskriftene har ikke blitt revidert etter sammenslåingen og er dermed utgåtte.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178