Jakt og vilt

Kort fortalt

 • Det er viktig at du setter deg inn i reglene for jakt i kommunen.
 • Jegerforeningene i kommunen arrangerer jegerprøvekurs, og Ski Jeger og Fiskerforening arrangerer jegerprøveeksamen på vegne av kommunen.
 • Har du vært uheldig og kjørt på vilt skal du alltid melde fra til politiet på telefon 02800. De vil sette deg i kontakt med kommunens viltvakter.

Jakt

Jakt er en grunneierrettighet. Det betyr at du må ha tillatelse fra grunneier hvis du ønsker å jakte på deres område.

Det er viktig at jegere og fangstmenn setter seg grundig inn i reglene for når og hvordan jakt og fangst skal utøves, slik at jakten foregår på lovlig vis.

Kommunen har en begrenset rolle i rovviltforvaltningen. Melding eller spørsmål om de store rovdyrene ulv, bjørn og gaupe må derfor stilles til Statsforvalteren. Se Miljødirektoratets nettside for mer informasjon om rovviltforvaltningen i Norge.

Kommunens oppgaver

Kommunen er en del av den offentlige viltforvaltningen. Forvaltning av vilt skal være bærekraftig.

Kommunens oppgaver er først og fremst å

 • sette bestandsmål for hjortevilt
 • fastsette minsteareal
 • godkjenne bestandsplaner
 • godkjenne vald
 • dele ut fellingskvoter for elg og rådyr
 • gi skadefellingstillatelser 
 • håndtere syke og skadde dyr etter kollisjon med kjøretøy

Søknad om godkjenning av vald

For hjortevilt er det kun tillatt å jakte innenfor godkjente vald med tildelte fellingstillatelser.

Ønsker du å søke om godkjenning av nytt vald eller endringer i eksisterende vald?

Send inn søknad til vårt postmottak innen 1. mai.

Jegerprøven

Informasjon om tidspunkter for jegerprøven finner du på nettsiden til Ski Jeger- og Fiskerforening. De avholder jegerprøveeksamen på vegne av kommunen.

Skadet vilt 

Hvis du kjører på vilt, har du plikt til å melde fra. Kontakt politiet på telefon 02800. De vil sette deg i kontakt med kommunens viltvakter.

Viltvakta består av kyndige personer som vil rykke ut og vurdere hva de skal gjøre med dyret.

Dette gjør du

 1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
 2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113.
 3. Merk stedet der dyret forsvant så nøyaktig som mulig. Du kan for eksempel knytte en plastpose i et tre eller legge igjen en synlig gjenstand.
 4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen. 

Nordre Follo kommune har beredskap for å søke etter skadde dyr. Du kan hjelpe oss med å merke stedet der dyret forsvant.

 • Følg aldri etter skadd vilt selv. Det kan gjøre det vanskeligere for kommunens viltvakt og hund når de skal søke etter viltet.
 • Hvis du har kjørt på et dyr, skal du ikke avlive dyret. Dette må gjøres av kyndig person.
 • Ikke ta med deg et påkjørt og drept vilt. Dette viltet eies av kommunen.

Nettsider, lover og forskrifter

Lover og lokale forskrifter om jakt og vilt.

Lover

Lokale forskrifter

Forvaltningsmål

Nettsider

Kontaktinformasjon

For henvendelser om skadet eller sykt vilt kan du kontakte politiet på telefon 02800, eller ta direkte kontakt med kommunal viltvakt på telefon 66 81 89 00. 

Nordre Follo kommune

For andre henvendelser og spørsmål ber vi om at du tar kontakt med vårt postmottak. Telefon: 02178
E-post: Postmottak, eventuelt med kopi til kommunens viltforvalter Hanna Utseth.