Jakt og vilt

Kort fortalt

 • Det er viktig at du setter deg inn i reglene for jakt i kommunen.
 • Jegerforeningene i kommunen arrangerer jegerprøvekurs, og Ski Jeger og Fiskerforening arrangerer jegerprøveeksamen på vegne av kommunen.
 • Har du vært uheldig og kjørt på vilt, skal du alltid melde fra til politiet på telefon 02800. De vil sette deg i kontakt med kommunens viltvakter.

Jakt

Jakt er en grunneierrettighet. Det betyr at du må spørre grunneier hvis du ønsker å jakte på deres område.

Det er viktig at jeger og fangstmann setter seg grundig inn i regler om hvordan jakt og fangst skal utøves, og når på året det er tillatt å jakte slik at dere jakter lovlig.

Melding om eller spørsmål om de store rovdyrene ulv, bjørn og gaupe må du stille til Statens naturoppsyn.

Kommunens oppgaver

Kommunen en del av den offentlige viltforvaltningen. Forvaltning av vilt skal være bærekraftig.

Kommunens oppgaver er først og fremst å

 • sette bestandsmål for hjortevilt
 • fastsette minsteareal
 • godkjenne bestandsplaner
 • godkjenne vald
 • tildele fellingskvoter for elg og rådyr
 • gi skadefellingstillatelser 
 • håndtere syke og skadde dyr etter kollisjon med kjøretøy

Søknadsskjemaer

På Hjorteportalen finnes det ulike skjemaer som du skal bruke for å søke om godkjenning av vald, bestandsplanområder, sett elg skjema og så videre.

Søknadsfrister og veiledning er beskrevet i Hjorteviltforskriften.

Jegerprøven

Informasjon om tidspunkter for jegerprøven finner du på nettsiden til Ski Jeger- og Fiskerforening. De avholder jegerprøveeksamen på vegne av kommunen.

Skadet vilt 

Hvis du kjører på vilt, har du plikt til å melde fra. Kontakt politiet på telefon 02800. De vil sette deg i kontakt med kommunens viltvakter.

Viltvakta består av kyndige personer som vil rykke ut og vurdere hva de skal gjøre med dyret.

Dette gjør du

 1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
 2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113.
 3. Merk stedet der dyret forsvant så nøyaktig som mulig. Du kan for eksempel knytte en plastpose i et tre eller legge igjen en synlig gjenstand.
 4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen. 

Nordre Follo kommune har beredskap for å søke etter skadde dyr. Du kan hjelpe oss med å merke stedet der dyret forsvant.

 • Følg aldri etter skadd vilt selv. Det kan gjøre det vanskeligere for kommunens viltvakt og hund når de skal søke etter viltet.
 • Hvis du har kjørt på et dyr, skal du ikke avlive dyret. Dette må gjøres av kyndig person.
 • Ikke ta med deg et påkjørt og drept vilt. Dette viltet eies av kommunen.

Lover og forskrifter

Lover og lokale forskrifter om jakt og vilt.

Lover

Lokale forskrifter

Forvaltningsmål

Nettsider

Kontaktinformasjon

Kommunal viltvakt, telefon 66 81 89 00. 

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178
E-post: Postmottak