Luftkvalitet

Kort fortalt

  • Luftkvaliteten i Nordre Follo
  • Gjennomsnittsverdier
  • Helseeffekter og helseråd
  • Hvordan kan vi bedre luftkvaliteten?

Varslingstjenesten Luftkvalitet Norge

Varsling av luftkvalitet i Nordre Follo finner du på Luftkvalitet i Norge. Her kan du se luftkvaliteten akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Varslingen har som mål å informere publikum om luftkvaliteten der de bor og ferdes.

Helseeffekter og helseråd

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Rådene gjelder særlig for sårbare grupper som hjerte- og lungesyke, barn og gravide og eldre. 

Hva gjør kommunen for å bedre luftkvaliteten?

  • Kommunen sikrer at luftkvalitet følges opp bl.a. gjennom kommunale planer.
  • Tiltak i framtidige klimabudsjetter, som økt elbilandel i kommunens bilpark, kan bidra til å bedre luftkvaliteten i kommunen.

Hva kan du gjøre for å bedre luftkvaliteten?

Tips til hvordan du kan bidra til bedre luft.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om