Miljøsertifisering

Kort fortalt

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager og skoler.
  • I Nordre Follo er mange virksomheter innenfor offentlig og privat sektor miljøsertifisert.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet blir tildelt etter en uavhengig vurdering. Virksomhetene må levere årlige klima- og miljørapporter og hvert fjerde år blir de  resertifisert. 

Se Stiftelsen Miljøfyrtårn

Grønt flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. Mer enn 40.000 skoler i 47 land i Europa, Afrika, Oceania og Amerika deltar i ordningen. Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen, som eies og drives av Foundation for environmental education (FEE).

Se FEEs nettsider.

Private virksomheter

Private virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon om hvordan de kan bli miljøsertifisert. Vi tilbyr noen sertifiseringer per år. Utover dette viser vi til private sertifisører. Ta kontakt med kommunens sertifisører for å avtale tid for sertifisering. 

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178