Motorkjøretøy i utmark og vassdrag

Kort fortalt

  • Det er i utgangspunktet forbudt å kjøre bil, traktor, motorsykkel, snøskuter, ATV, båt og lande eller lette med helikopter/fly i utmark og vassdrag
  • Du må søke kommunen om lov til å bruke kjøretøy i utmark og vassdrag

Om søknader for å bruke motorkjøretøy

Vi behandler søknader om dispensasjon, det vil si søknader om å bruke motorkjøretøy i utmark og vassdrag ut over det som er akseptert i loven. Vi gir deg også veiledning i regelverket. 

Ifølge Miljødirektoratet skal el-motor behandles på samme måte som bensin- og dieselmotor. Kjøretøy med el-motor er derfor ikke tillatt i utmark og vassdrag.

Det er ulike regler for ferdsel på sjøen og i ferskvann.

Les om reglene for motorferdsel i utmark på Miljødirektoratets nettsider.

Brøyte skøytebane på islagt vann

Vil du brøyte skøytebane på et islagt vann der du bor, må du først søke om tillatelse. Det er kommunen som kan gi deg denne tillatelsen.

Reglene for islagte elver og innsjøer er de samme som ellers i utmark.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Slik søker du

Søknaden må inneholde 

  • strekningen som du vil bruke motorkjøretøy på
  • tidsrommet du søker for
  • cirka hvor mange turer det er behov for
  • begrunnelse for behovet

Du kan sende søknaden på e-post til Nordre Follo kommune 
eller i posten til

Nordre Follo kommune
postboks 3010
1402 Ski.

Spesielle hensyn og unntak

På sjøen

Langs Bunnefjorden er det ingen restriksjoner for bruk av motorbåt, men det er innført følgende fartsbegrensninger: 

Du kan kjøre i en hastighet opptil 5 knop når du er mindre enn 150 m fra land, holmer og skjær langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden. Dette gjelder for fritidsfartøy i kommunens sjøområde.

Med fritidsfartøy menes fartøy som har en makslengde på 24 meter, og som ikke brukes i næringsvirksomhet. Blant disse er både seil- og motorbåter, kajakker og vannscootere.

Se hele forskriften for fartsgrenser på sjøen her

Annet

Skiforeningen har generell tillatelse til å preparere merkede skiløyper med snøscooter, ATV og løypemaskin.

Grunneiere har lov til å bruke motorkjøretøy til skogbruk, utkjøring av elgslakt, med mer (næringsutøvelse).

Vil du klage på vedtaket?

Du kan klage på kommunens vedtak til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Send klagen til Nordre Follo kommune. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du får vedtaket. 

Kontaktinformasjon 

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178