Urbant landbruk

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for at du kan dyrke mat de urbane områdene av kommunen vår. 
  • Finn kontaktpersoner og kart over arealer som kan disponeres til dyrkningsprosjekter.
  • Har du eller prosjekter som du ønsker å dele med flere, kan du få lagt dette inn i kartet. 

Hvordan bli med?

Interessen for urbant landbruk, dyrking og parsellhager er økende. Her finner du oversikt over og kontaktinformasjon til de prosjektene som er meldt inn til kommunen. Vi håper på sikt at det meldes inn flere områder som kan disponeres.

Kart over områder

Alle lag, organisasjoner, foreninger, barnehager og så videre som har egne dyrkningsprosjekter, kan legge inn dette i kartet hvis de selv ønsker.

Kontaktpersoner til de forskjellige prosjektene ligger i kartportalen.

Har du selv areal du ønsker å stille til disposisjon? 

Eller har du kanskje allerede et urbant dyrkningsprosjekt på gang? Da kan du registrere arealet i kommunens oversiktskart over urbane dyrkningsprosjekter. Send gjerne med et hyggelig bilde av prosjektet.

Her kan du registrere areal eller dyrkningsprosjekt i kartet.

Vedtak om urbant landbruk i Nordre Follo kommune 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021:

1. Kommunen etablerer en felles nettside/kartportal til formidling av alle prosjekter som tilbyr innbyggerdrevet landbruk.

2. Del av rådhusparken ved tidligere Oppegård rådhus kan leies ut til gruppe som ønsker å organisere innbyggerdrevet urbant landbruk.

3. Del av Vestråtparken i Ski sentrum kan leies ut til gruppe som ønsker å organisere innbyggerdrevet urbant landbruk.

4. Kommunedirektøren inngår avtale med gruppen som har henvendt seg til kommunen v/Inge Walle- Olsen, der de tilbys å leie areal i sørøstre del av Lokes vei 5 for å drive parsellhage for innbyggerne i nærområdet.

5. Ved regulering av Nedre Ekornrud skal det ses på muligheten for å innlemme et areal for parsellhager i planområdet.

6. Videre dyrkingsprosjekter vurderes fortløpende på bakgrunn av eventuelle fremtidige budsjettbevilgninger til dette formålet.

7. Ordningen bør evalueres etter 2 år.

8. Avtaler med brukere må hjemle kommunens rett til å fakturere brukere som ikke rydder opp etter endt bruk av arealet.

Se sakspapirene med vedtaket 

Kontaktinformasjon  

Ved generelle spørsmål om prosessen rundt tildelingen av de to kommunale områdene kan du kontakte klima- og miljøavdelingen i kommunen.

Saksbehandlere:

Kristine Sand
Telefon: 92 49 22 92

Anders Berggren
Telefon: 02178