Urbant landbruk i Nordre Follo

Kort fortalt

 • Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat de urbane områdene av kommunen vår. 
 • På denne siden finner du kart over arealer som kan disponeres til dyrkningsprosjekter.
 • Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold og entreprenørskap i lokalsamfunnet.

Kommunen har satt av områder 

Våren 2022 vil vi inngå avtaler med privatpersoner, lag eller organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkningsprosjekt. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal sette av to områder på kommunal grunn som kan disponeres av innbyggere til urbant landbruk. 

Disse områdene ligger i Vesteråtparken i Ski og Rådhusparken på Kolbotn. Se bilder under. Området ved Vesteråtparken er 180 m2 og ved Rådhusparken 150 m2.

Hvem kan søke om å dyrke?

Merk at søknadsfristen for dyrking på kommunal grunn var 15. januar 2022. 

Når søknadsvinduet er åpent, gjelder følgende:

Alle som bor i kommunen kan søke. Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Nordre Follo kommune. 

Ønsker du å dyrke på kommunens arealer, søker og inngår du en avtale med kommunen. Ønsker du å dyrke på private arealer som er registrert i kommunens kart over disponible dyrkningsarealer, tar du kontakt med og avtaler direkte med grunneieren.

Kriterier for å søke om å disponere et område til dyrking 

 • Søkeren må være bosatt i Nordre Follo kommune
 • Søknaden skal være undertegnet av en person over 18 år, men søkeren kan inkludere personer under 18 år i prosjektet 
 • Tidsramme for prosjektet er to år, fra våren 2022 til høst 2023. Deretter skal ordningen evalueres.
 • Det er ikke tillatt å ha dyr eller bier på områdene. 
 • Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvordan hageavfall skal håndteres, for å hindre spredning av fremmede arter. Kommunen vil fakturere brukere som ikke rydder opp etter endt bruk av arealet. 
 • Prosjektet kan ikke være av kommersiell art. Det som høstes må være til eget bruk og kan ikke selges.
 • Kommunen vil legge vekt på søknader som åpner for bred medvirkning. 
 • Kommunen vil legge vekt på søknader som fremmer økologisk dyrkning. Det vil si naturlige sprøytemidler og økologisk jord og gjødsel.

Søker må selv stille med alt av nødvendig utstyr til dyrkningen. Kommunen ser på mulighet for å ordne med tilgang på vann.

Det er viktig for oss å ha en ryddig dialog med de som skal dyrke. Det inkluderer viktige punkter nedfelt i en skriftlig avtale som avklarer forholdene rundt drift, ferdigstillelse og opprydding på eiendommen etter at prosjektet er avsluttet. 

Søknadsskjema (ikke aktivt per nå)

Søknadsfristen for årets sesong var 15. januar 2022.

I andre halvdelen av januar vil søknadene vurderes, og svar til søkere vil sendes ut i tidlig i februar.

Kart over urbane dyrkningsprosjekter

Interessen for urbant landbruk er økende. Det tas initiativ til stadig nye dyrkingsprosjekter i hele kommunen, og parsellhager har fått en renessanse. Her finner du en oversikt over noen andre dyrkningsprosjekter i Nordre Follo:

Kart

Alle lag, organisasjoner, foreninger, barnehager etc. som har egne dyrkningsprosjekter kan legge inn dette i kartet hvis de selv ønsker.   

Har du selv areal du ønsker å stille til disposisjon? 

Eller har du kanskje allerede et urbant dyrkningsprosjekt på gang? Da kan du registrere arealet i kommunens oversiktskart over urbane dyrkningsprosjekter.

Klikk her for å registrere areal eller dyrkningsprosjekt i kartet.  

Vedtak om urbant landbruk i Nordre Follo kommune 

Det første politiske vedtaket om urbant landbruk kom i 2019. Etter utbruddet av koronapandemien ble andre oppgaver prioritert i 2020.

I 2021 har vedtaket blitt fulgt opp, og administrasjonen har gjennomgått hvilke steder i kommunen som egner seg for urbant landbruk. Vi endte med to steder som er egnet. Nå åpner kommunen opp for at innbyggere og andre interesserte i kommunen kan søke om å drive disse urbane landbrukene. 

Kommunen bidrar med å stille egen grunn til disposisjon og undersøker også muligheten for å tilby opplegg for vann. Ut over dette er det ikke avsatt kommunale driftsmidler til prosjektet.

Kontaktinformasjon  

Ved generelle spørsmål om prosessen rundt tildelingen av de to kommunale områdene kan du kontakte klima- og miljøavdelingen i kommunen.

Saksbehandlere:

Kristine Sand
Telefon: 92 49 22 92

Anders Berggren
Telefon: 02178