Få hjelp og kontakt byggesak

Kort fortalt

  • Vi anbefaler deg å lese på nettsidene før du kontakter oss.
  • Det kan være kø når du ringer oss.
  • Veiledningen byggesaksavdelingen kan gi er begrenset til den informasjon du finner her på nettsidene.
  • Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør.
  • Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig, og om det faktisk er mulig å gjennomføre.

Byggesaksavdelingens rolle

Byggesaksavdelingen har plikt til å gi generell veiledning.
Vi veileder deg om reglene i plan- og bygningsloven.

Mange tror at vi skal hjelpe med alle de ulike sidene i en byggesaksprosess. Som myndighet skal vi behandle søknader. Vi kan derfor ikke hjelpe til med å prosjektere, søke om eller gjennomføre tiltaket.

Veiledningen vi kan gi er begrenset til den informasjon du finner her på nettsidene. Hvis du trenger hjelp til byggesaksprosessen, må du kontakte en privat aktør. Det kan være en arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, byggteknisk konsulent, tømrermester eller lignende. Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistand, bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en jurist.

Som offentlig myndighet anbefaler vi ikke noen konkrete foretak.

Digital veiledning og hjelp til byggesøknaden

eByggesøk veileder deg gjennom vurderingen om noe er søknadspliktig og hjelper deg å fylle ut byggesøknaden. Veiledningen kan hjelpe deg å levere en komplett søknad, som gir raskere saksbehandlingstid.
Les mer om eByggesøk.

Når bør du kontakte kommunen

Det er din oppgave å vurdere om tiltaket etter byggesaksregelverket er søknadspliktig, og om det faktisk er mulig å gjennomføre. Hvis du for eksempel bor i blokk, rekkehus, eiendommer ligger i en hensynssone eller strandsonen, kan regelverket være vanskelig å vurdere. I slike tilfeller kan du kontakte oss skriftlig, så vi kan foreta en konkret vurdering av det du planlegger.

Før du kontakter byggesaksavdelingen

Har du lett etter svar her på kommunens nettside?
På byggesaks nettsider finner du svar på mange spørsmål.

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser
eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på. Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 følgende tider:

Tirsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.
Torsdager kl. 08.30-11.00 og 12.00-15.15.

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.

Skriftlig henvendelse

Hvis du fremdeles har spørsmål etter å ha lest vedtatte planer og informasjonen på nettsidene våre, kan du sende oss en skriftlig forespørsel via e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

I en forespørsel bør du sende inn dette:

  • Så konkrete spørsmål som mulig.
  • Kart som viser størrelse på det du vil bygge, plassering og avstander til andre bygg, nabo eller
    lignende.
  • Tegning, bilde eller illustrasjon som viser det du planlegger.

Jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen der hensikten er å utveksle informasjon og avklare rammer og forutsetninger for det du vil søke om .

Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse tiltak der regelverket kan være vanskelig å forstå. Er tiltaket søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak, anbefaler vi at du har med ansvarlig søker på forhåndskonferansen.

Når du bestiller forhåndskonferanse, må du formulere konkrete spørsmål om hva du lurer på, og legge ved tegninger, kart og dokumentasjonen vi trenger for å svare på spørsmålene dine.

Merk e-posten din med «Anmodning om forhåndskonferanse».

Vi gjør oppmerksom på at forhåndskonferanser er gebyrbelagt.

For mindre tiltak kan ofte spørsmålene besvares av servicetelefonen vår eller via e-post.
Se «Skriftlig henvendelse» over.

Hva kan kommunen ikke svare på?

Byggesaksavdelingen kan ikke forhåndsgodkjenne søknader.
Vi kan heller ikke på forhånd svare på utfallet av en dispensasjonssøknad eller klage.