Digital veiledning til byggesøknaden

Kort fortalt

I eByggesøk får du

  • digital veiledning 
  • hjelp med byggesaken

Saksbehandlingen går raskere om du leverer en komplett søknad

eByggesøk er en digital veileder og søknadsløsning som hjelper deg som innbygger å finne ut om du ønsker å bygge er søknadspliktig, og om du kan fylle ut og sende søknaden selv.

I tillegg hjelper eByggesøk deg med både utfylling og innsending av den digitale byggesøknaden - fra nabovarsel til ferdigattest.

Erfaring fra andre kommuner viser at det blir færre feil i søknaden, og det er da mer sannsynlig at søknaden leveres komplett. Da sparer vi som kommune ressurser, og saksbehandlingstiden går raskere.

eByggesøk er tilgjengelig hele døgnet.