Oppdatering av bygningsdata i matrikkelen

Kort fortalt

  • Kommunen gjennomfører et prosjekt for å oppdatere feil eller manglende bygningsinformasjon i matrikkelen.
  • Oppdateringen baserer seg på godkjente byggesaker.
  • Gi oss tilbakemelding hvis bygningsinformasjonen på din eiendom er feilregistrert.

Kommunen oppdaterer bygningsinformasjon

Kommunen oppdaterer bygningsinformasjonen i matrikkelen for en stor mengde bygninger, basert på godkjente byggesaker/ bygningstegninger.
Vi oppdaterer bygningsinformasjonen der den enten mangler eller er feilregistrert.

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesaken.

Hva er registrert i matrikkelen om din eiendom?

Via Kartverkets tjeneste Se eiendom kan du se hva som er registrert i matrikkelen på din eiendom. Der finner du stort sett alle opplysningene fra matrikkelen.

Du finner dog ikke areal for bygningen (areal per etasje og areal per bruksenhet) og antall etasjer og antall rom per bruksenhet.

Hvordan beregnes arealet i bygninger?

Bruksareal (BRA) fra godkjente byggesaker registreres som areal i eiendomsregisteret. Bruksarealet er hele boligens innvendige areal. Kjeller, bod og loft medregnes alltid i arealet i matrikkelen, såfremt dette er måleverdig. 

Bruksarealet må ikke forveksles med for eksempel primære arealer (P-ROM) som oppgis til likningsmyndighetene og ofte forekommer i takster. Det er kun innredede rom som inngår i primære areal, ikke kott, boder og lignende. For en del bygg mangler det registrert bruksareal, dette skyldes registerets historikk. Vi oppdaterer dette fortløpende. Bebygd areal (BYA) er bygningens fotavtrykk.

Er opplysningene feil? Kontakt oss

Beskriv det du mener bør rettes så godt du kan.

Send inn melding digitalt her (logg inn med elektronisk ID). Merk meldingen med "Krav om retting av matrikkelen".

Du kan også ringe oss hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00 på telefon 46 95 33 24.