Min eiendom

Kort fortalt

  • I portalen "Min eiendom" finner du matrikkelinformasjon om eiendommen din og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen.
  • For leiligheter i seksjonssameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester. Det har vært ulik praksis i tidligere Oppegård og Ski kommune med behandling av datagrunnlag for eiendomsavgifter. Det arbeides nå med en samordning av data hvor det vaskes mot matrikkel og folke-/foretaksregisteret. Prosessen vil berøre spesielt sameier og borettslag.  

Min eiendom

Min eiendom kan du logge deg på med Bank-ID for å se relevant informasjon om din eiendom. Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere og heftelser.

Eier du en enebolig eller tomannsbolig får du også informasjon om eiendomsgebyr, vannmåler, kloakk, renovasjon og feiing. For leiligheter i seksjonssameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester. 

Vi oppdaterer bygningsinformasjon i matrikkelen

Kommunen oppdaterer bygningsinformasjonen i matrikkelen for en stor mengde bygninger, basert på godkjente byggesaker/ bygningstegninger. Vi oppdaterer bygningsinformasjonen der den enten mangler eller er feilregistrert.

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesaken. Logg deg på via Min eiendom for å se hva som er registrert i matrikkelen på din eiendom.

Hvordan beregnes arealet i bygninger?

Bruksareal (BRA) fra godkjente byggesaker registreres som areal i eiendomsregisteret. Bruksarealet er hele boligens innvendige areal. Kjeller, bod og loft medregnes alltid i arealet i matrikkelen, såfremt dette er måleverdig. 

Bruksarealet må ikke forveksles med for eksempel primære arealer (P-ROM) som oppgis til likningsmyndighetene og ofte forekommer i takster. Det er kun innredede rom som inngår i primære areal, ikke kott, boder og lignende.

For en del bygg mangler det registrert bruksareal, dette skyldes registerets historikk. Vi oppdaterer dette fortløpende. Bebygd areal (BYA) er bygningens fotavtrykk.

Er opplysningene feil?

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesak. Beskriv det du mener bør rettes så godt du kan. Gjelder det gebyr, må du kontakte gebyrkontoret. Kontaktinformasjon finner du her.

Send inn melding digitalt her (logg inn med elektronisk ID). Merk meldingen med "Krav om retting av matrikkelen".

Hvorfor har jeg fått dobbel vann- og avløpsregning?

Grunnen til det er at gebyrforskriften for vann og avløp i Nordre Follo kommune er endret slik at den ikke lenger skiller mellom en bolig med en boenhet (enebolig) og en bolig med to boenheter (tomannsbolig, bolig med sekundærleilighet/hybelleilighet).

Kommunen bruker opplysningene om din eiendom i matrikkelen (eiendomsregisteret) som grunnlag for å beregne vann- og avløpsregningen din.

Kontaktinformasjon

Hver tirsdag og torsdag klokken 08.30-11.00 og 12.00-15.15 er saksbehandler fra geodata og oppmåling tilgjengelig på telefon 46 95 33 24.

Postadresse:

Nordre Follo kommune
Geodata og oppmåling
Postboks 3010
1402 Ski

Send oss dokumenter digitalt her (logg inn med elektronisk ID)

Telefon sentralbord: 02178