Min eiendom

Kort fortalt

  • I portalen "Min eiendom" finner du matrikkelinformasjon om eiendommen din og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen.
  • For leiligheter i seksjonssameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester. Det kommer i 2021.

Min eiendom

Min eiendom kan du logge deg på med Bank-ID for å se relevant informasjon om din eiendom. Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere og heftelser. Eier du en enebolig eller tomannsbolig får du også informasjon om eiendomsgebyr, vannmåler, septik, renovasjon og feiing. For leiligheter i seksjonssameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester, men det kommer i 2021.

Kommunen oppdaterer bygningsinformasjon i matrikkelen

Kommunen oppdaterer bygningsinformasjonen i matrikkelen for en stor mengde bygninger, basert på godkjente byggesaker/ bygningstegninger. Vi oppdaterer bygningsinformasjonen der den enten mangler eller er feilregistrert.

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesaken. Logg deg på via Min eiendom for å se hva som er registrert i matrikkelen på din eiendom.

Hvordan beregnes arealet i bygninger?

Bruksareal (BRA) fra godkjente byggesaker registreres som areal i eiendomsregisteret. Bruksarealet er hele boligens innvendige areal. Kjeller, bod og loft medregnes alltid i arealet i matrikkelen, såfremt dette er måleverdig. 

Bruksarealet må ikke forveksles med for eksempel primære arealer (P-ROM) som oppgis til likningsmyndighetene og ofte forekommer i takster. Det er kun innredede rom som inngår i primære areal, ikke kott, boder og lignende. For en del bygg mangler det registrert bruksareal, dette skyldes registerets historikk. Vi oppdaterer dette fortløpende. Bebygd areal (BYA) er bygningens fotavtrykk.

Er opplysningene feil?

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesak. Beskriv det du mener bør rettes så godt du kan.

Send inn melding digitalt her (logg inn med elektronisk ID). Merk meldingen med "Krav om retting av matrikkelen".