Byggetilsyn

Kort fortalt

  • Kommunen kan undersøke at byggeprosjektene følger regelverket gjennom tilsyn.
  • Kommunen har en egen avdeling som kun jobber med tilsyn.

Vi undersøker at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlighet fra publikum.
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn.

Her kan du lese kommunens strategi for tilsyn- og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven for 2022–2023.

Kontaktinformasjon