Byggetilsyn

Kort fortalt

  • Kommunen kan undersøke at byggeprosjektene følger regelverket gjennom tilsyn.
  • Kommunen har en egen avdeling som kun jobber med tilsyn.

Vi undersøker at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

  • Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne i forbindelse med søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding om ulovlighet fra publikum.
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn.

Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024. Strategien gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, og den revideres annethvert år. Den nye strategien er tilnærmet lik den forrige, men med noen endringer av de prioriterte områdene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan sendes pr epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no