Ferie og fridager

Kort fortalt

Her finner du oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager i skole og SFO.

Skoleåret 2023/2024

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager for skole og SFO: 

Skolerute 2023-2024 (PDF)

  • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
  • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
  • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
  • SFO og barnehage har planleggingsdag 10. mai. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
  • Skolen har planleggingsdag 24. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Skoleåret 2024/2025

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager for skole og SFO:  

Skolerute 2024-2025 (PDF)

  • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
  • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
  • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
  • I forlengelse av påskeferien har SFO og barnehage planleggingsdag 22. april. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
  • Skolen har planleggingsdag 23. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Om skoleruta 

Nordre Follo kommune følger skoleruta til Viken for å unngå ekstra utgifter til skoleskyss.  

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

Elevene skal ha 190 skoledager per skoleår. Skolene har seks planleggingsdager i løpet av skoleåret, og minst en skal være i sommerferien.

SFO og barnehage har fem planleggingsdager. Skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 har SFO og barnehage sammenfallende planleggingsdager. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om ferier, og fri- og plandager for skole og SFO.

Oversikt over skolene i Nordre Follo

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring