Ferie og fridager

Kort fortalt

Her finner du oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 2021-2022

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO for skoleåret 2021-2022:

Nye rammebetingelser

Nordre Follo kommune er pålagt å følge skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til skoletransport. Skolene har seks planleggingsdager dette skoleåret. SFO følger skolen, men har bare fem planleggingsdager. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken da skoleskyss ikke gjelder barnehagene.  

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor bare ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Dette anses å være gunstig for barn, ansatte og foreldre. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.  

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august, i tillegg til fortsatt ferieavvikling. Det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager på denne tiden. Barnehagene har behov for planleggingsdager i januar og mai. I januar har de halvårsevaluering og legger planer for våren. I mai evaluerer de barnehageåret og planlegger sommeravvikling og nytt barnehageår. I juni starter ferieavviklingen for å få feriekabalen til å gå opp. 

Skoletidsplan 2022-2023

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO for skoleåret 2021-2022:

Nye rammebetingelser

Nordre Follo kommune er pålagt å følge skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til skoletransport. Skolene har seks planleggingsdager neste skoleår. SFO følger skolen, men har bare fem planleggingsdager. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken da skoleskyss ikke gjelder barnehagene.  

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor bare ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Dette anses å være gunstig for barn, ansatte og foreldre. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.  

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august, i tillegg til fortsatt ferieavvikling. Det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager på denne tiden. Barnehagene har behov for planleggingsdager i januar og mai. I januar har de halvårsevaluering og legger planer for våren. I mai evaluerer de barnehageåret og planlegger sommeravvikling og nytt barnehageår. I juni starter ferieavviklingen for å få feriekabalen til å gå opp. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om ferier, og fri- og plandager for skole og SFO.

Her finner du oversikt over alle skolene i Nordre Follo.