Fravær

Kort fortalt

  • Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.
  • Du kan kreve at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet. 

Fravær på vitnemål

Alt fravær fra og med 8. årstrinn skal føres på vitnemålet, i timer og dager. 

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Dere kan også kreve at skolen legger en begrunnelse på fraværet sammen med vitnemålet.

Elever kan kreve å få slettet dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag.
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag.
  • innvilget permisjon fra første dag.

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer legeerklæring.

Hvordan søke om å få slettet fravær?

For å få slettet fravær må dere dokumentere at fraværet skyldes helsegrunner, eller at eleven har fått innvilget permisjon. 

Se Forskrift til Opplæringsloven § 3-38 

Søk om å slette gyldig fravær

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen du går på hvis du har spørsmål om fravær.  

Skolene i Nordre Follo

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring