Skolehelsetjeneste

Kort fortalt

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune.
 • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.
 • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen. 
 • Tjenesten er gratis.
 • Les mer om skolehelsetjenesten på helsenorge.no

Hva er skolehelsetjenesten?

De fleste barn og unge opplever små eller store utfordringer i løpet av skoletiden. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning. Tilbudet er gratis for alle elever i Nordre Follo. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Helseprogram i grunnskolen

Alle elever får tilbud om faste undersøkelser og vaksiner på ulike trinn i grunnskolen. 

Helseprogram i grunnskolen

Helsestasjon for ungdom

Alle ungdommer mellom 12 og 24 år er velkommen til helsestasjon for ungdom. 

Helsestasjon for ungdom

Våre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider med:  

 • Skoler og barnehager
 • Helsestasjoner
 • PPT
 • Forebygging og tiltak
 • Hjelper`n
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Barnevern
 • Friskliv
 • Fysioterapeuter
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Samordning av lokale tiltak (SLT)
 • Politi

Se eller avbestill timer på Helsenorge

Du kan kontakte helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nett. Via Helsenorge kan du trygt og enkelt se helsekontaktene dine, avbestille timer og sende meldinger.  

For å bruke tjenesten på vegne av barnet ditt må du først logge inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for, eller utføre tjenester på vegne av. Denne tjenesten gjelder foreløpig barn til og med tolv år.  

Les mer

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolehelsetjenesten på den enkelte skole eller avdelingsleder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom.  

Telefon:

Avdelingsleder Turid Korsbø Undset

Telefon: 90 51 69 56

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Ski helsestasjon
Postboks 3010
1402 Ski

Merk: Skolehelsetjenesten  

Journaler som ikke kan sendes elektronisk skal sendes til vår postadresse, ikke direkte ut til skolene i kommunen.