Skolehelsetjeneste

Kort fortalt

 • Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune.
 • Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.
 • Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for de ulike trinnene i grunnskolen. 
 • Tjenesten er gratis.
 • Les mer om skolehelsetjenesten på helsenorge.no

Hva er skolehelsetjenesten?

De fleste barn og unge opplever små eller store utfordringer i løpet av skoletiden. Skolehelsetjenesten tilbyr råd og veiledning. Tilbudet er gratis for alle elever i Nordre Follo. Dette er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. 

Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten tilbyr

 • helsesykepleiertjeneste (tidligere helsesøster) på alle skoler.
 • samtaler med elever, individuelt og i grupper.
 • helseopplysning, individuelt og i grupper.
 • undervisning og rådgivning.
 • foreldreveiledning.
 • vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet.
 • tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien.

Helseprogram i grunnskolen

Alle elever får tilbud om faste undersøkelser og vaksiner på ulike trinn i grunnskolen. 

Helseprogram i grunnskolen

Helsestasjon for ungdom

Alle ungdommer mellom 12 og 24 år er velkommen til helsestasjon for ungdom. 

Helsestasjon for ungdom

Våre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten samarbeider med:  

 • Skoler og barnehager
 • Helsestasjoner
 • PPT
 • Forebygging og tiltak
 • Hjelper`n
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Barnevern
 • Friskliv
 • Fysioterapeuter
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Samordning av lokale tiltak (SLT)
 • Politi

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolehelsetjenesten på den enkelte skole eller avdelingsleder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom.  

Telefon:

Avdelingsleder Turid Korsbø Undset

Telefon: 90 51 69 56