Forberedende voksenopplæring

Kort fortalt

  • Vi tilbyr forberedende voksenopplæring med grunnskole for voksne over 16 år.
  • Forberedende voksenopplæring gir undervisning i kjernefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
  • Du kan søke om plass hvis du har rett til opplæring i henhold til kriteriene.  
  • Søknadsfristen er 1. mai, men inntak skjer hele året. 
  • Tilbudet er gratis.

Forberedende voksenopplæring

Forberedende voksenopplæring gir undervisning i kjernefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag etter læreplanen for norsk grunnskole.

Forberedende voksenopplæring med grunnskole for voksne over 16 år følger læreplanverket for kunnskapsløftet og læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Hvem har rett til opplæring? 

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade.

Du har rett til grunnskole selv om du ikke planlegger å ta eksamen og fortsette på videregående skole, men bare trenger grunnleggende ferdigheter.

Er du over 16 år og bosatt i Nordre Follo kan du søke om plass. Skolen selger skoleplasser til nabokommuner som ønsker å benytte tilbudet.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i undervisningen og målene i læreplanen, se Kompetanse Norge.

Slik søker du

Søknadsfristen er fortrinnsvis 1. mai, men inntak skjer hele året.

Søknadskjema   

Pris

Tilbudet er gratis for de som bor i Nordre Follo kommune. Andre kommuner kan kjøpe plasser etter avtale.

Kontaktinformasjon

Kvalifiseringssenter

Telefon: 45 83 30 02

Se også Kontaktinformasjon