Norsk og samfunnskunnskap

Kort fortalt

 • Kommunen har plikt til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
 • Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv. 

Undervisningen

Undervisning i norsk

Vi tilbyr norskkurs både på dagtid og kveldstid. Opplæringen foregår i grupper etter nivå og læringstempo. 

Norskopplæring på ulike nivåer

Vi tilbyr norskopplæring på ulike nivåer. Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

A1
Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2
Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1
Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2
Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

Undervisning i samfunnskunnskap

Kursene er på 25 timer og er obligatoriske for personer med rett og plikt til opplæring.

Priser 

Mange nyankomne innvandrere har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For personer som deltar i introduksjonsprogrammet, skal opplæring i norsk og samfunnskunnskap være en del av programmet.

Alder og type oppholdstillatelse avgjør om den enkelte er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltakere som betaler selv.

Les mer om rett og plikt til opplæring på imdi.no. 

Opplæring i norsk

 • Kr 100 per time på dagtid
 • Kr 100 per time på kveldstid

Opplæring i samfunnskunnskap

 • Kr 100 per time

Prøver i norsk og samfunnskunnskap

 • Kr 1 090 for samfunnskunnskapsprøve
 • Kr 1 090 for norskprøve skriftlig og/eller muntlig
 • Kr 490 for delprøve i norsk

Statsborgerprøven

 • Kr 1 090 for statsborgerprøve

Påmelding

Du kan også melde deg på kurs, registrere deg og avtale kartlegging i vår resepsjon i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr.
Vi holder til i 3. etg. og har åpent mandag til fredag kl. 08.30-15.30.

Meld deg på på kurs

Ta med pass, oppholdstillatelse og eventuell dokumentasjon på tidligere opplæring og prøver. 

Prøver

Hos oss kan du ta norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Her finner du mer informasjon om prøvene:

Trenger du dokumentasjon fra oss?

Ta kontakt med oss hvis du trenger dokumentasjon fra oss. 

Du kan få dokumentasjon på:

 • Bekreftelse på obligatoriske gjennomførte timer, samfunnskunnskap og/eller norsk
 • Bekreftelse på at du er deltaker hos oss
 • Prøvebevis

Send en epost med ditt fulle navn, telefonnummer, epostadresse og adresse til: Kvalifiseringssenteret

Du må skrive hva du trenger dokumentasjon på.

Søk om fritak

I følge introduksjonsloven kan du søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis du kan dokumentere at:

 • du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk
 • du har tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet
 • du har tilstrekkelige kunnskaper i samisk
 • det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker (må dokumenteres med legeattest)

Søk om fritak

Kontaktinformasjon

Voksenopplæring, administrasjon i Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 50 80 (administrasjon) / 45 83 30 02 (opplæring).

Se også Kontaktinformasjon