Inkluderende leksepraksis

Kort fortalt

  • Høsten 2022 ble det bestemt at skoler i Nordre Follo skal prøve ut leksefri og leksebevisst praksis.
  • Det betyr at skolene vil utvikle ulike måter å gjøre lekser mer inkluderende for alle elever.   

For å sikre god kvalitet på dette arbeidet, samarbeider skolene med Kjersti E. Lien Holte, førsteamanuensis ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun har betydelig erfaring med forskning og skoleutvikling innen dette fagområdet.

Skolene fikk selv velge om de ville være med på forsøket. I kommunen har to barneskoler valgt å prøve ut leksefri skole: Sofiemyr skole og Vevelstadåsen skole.

I tillegg deltar fem andre skoler med å prøve ut ulike tilnærminger til inkluderende leksepraksis. Det er Fløysbonn ungdomsskole, Langhus skole, Kråkstad og Skotbu skoler, Ski skole og Østli skole.

Hensikten med lekser har for mange lærere vært å informere og engasjere foresatte, gi elever mengdetrening og annen læring, utvikle gode arbeidsvaner og vurdere elevenes arbeid.

Skolene vil nå nøye vurdere sin nåværende praksis og reflektere over hvordan lekser fungerer etter hensikten for alle elever. Når skolene velger å endre sin tilnærming til lekser, kan det innebære:

  • å finne andre metoder for å informere og engasjere foresatte på
  • å tilrettelegge bedre for mengdetrening på skolen
  • å gi elevene god støtte til utvikling av gode arbeidsvaner på skolen
  • at elevenes arbeid vurderes på skolen som en del av undervisningsprosessen

Alle de nevnte skolene jobber med å integrere arbeidet med inkluderende leksepraksis inn i deres pågående utviklingsarbeid på skolen. Derfor vil praksisen på skolene være ulik, alt etter hva skolen har som satsningsområder.

Kontaktinformasjon

Leder og koordinator for arbeidet: Linemor Bjørnstad
E-post: linemor.bjornstad@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 45 84 72 07