Newton-rom

Kort fortalt

  • Et velutstyrt undervisningslokale i Kolben.
  • Tilbyr praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi.
  • Et tilbud til alle elever i Nordre Follo kommune. 

Hva er et Newton-rom?

Newton-rom er et velutstyrt og spennende innredet undervisningslokale i Kolben.

Målet er å øke interessen og forståelsen for realfagene ved hjelp av praktiske øvelser i naturfag, matematikk og teknologi.

Newton Nordre Follo eies og driftes av kommunen.

Les mer om Newton.

Hvem får tilbud om undervisning i Newton-rommet?

I Nordre Follo skal alle elever på 3., 6. og 9. trinn ha en skoledag i Newton-rommet.

Hvordan foregår undervisningen?

På 3. og 6. trinn er temaet roboter og teknologi.

På 9. trinn jobber elevene med elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder.

I Newton-rommet jobber det en Newton-lærer som har ansvar for undervisningen. Elevene gjøre et forarbeid og etterarbeid på skolen i forbindelse med besøket. All undervisning er læreplanbasert.