Særskilt språkopplæring

Kort fortalt

  • Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring
  • Dette gjelder frem til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Kartlegging av norsk språk

Kommunen skal kartlegge hvilken kompetanse elevene har i norsk før det blir gitt tilbud om særskilt språkopplæring.

Tilbud om særskilt språkopplæring

Resultatet av kartleggingen er grunnlaget for et eventuelt tilbud om særskilt språkopplæring.

Det er opp til foreldre å takke ja eller nei til et tilbud om særskilt språkopplæring.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via skjemaet nedenfor.

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din skole for mer informasjon om særskilt språkopplæring.